top of page

Marketingová manažérka/manažér

Pracovná náplň:

 • zjednotenie marketingovej stratégie pre všetky aktivity našej organizácie

 • výber a vedenie marketingového tímu, organizácia práce, motivácia, komunikácia

 • zodpovednosť za tvorbu obsahu v súlade s cieľmi a hodnotami organizácie (socials, web, newsletter, blogy atď.)

 • participácia na stanovovaní KPIs združenia a ich plnenie

 • dokumentácia marketing. procesov a ich zlepšovanie

 • monitoring príbuzných organizácií, budovanie partnerstiev

 • efektívne hospodárenie s prideleným rozpočtom

 • príprava a vyhodnocovanie fundraisingových kampaní

 • účasť na rozhdovaní a spolupráca s manažment tímom

 • reporting riaditeľke združenia a boardu

 • zastrešenie marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach, webe a v médiách

 • zodpovednosť za rast komunity a jej angažovanosť

 • dobrovoľnícka práca prvé 3 mesiace (do 10 hod týždenne, s výnimkou zapojenia sa do grantových projektov na zmluvu), s potenciálom ďalšej spolupráce na polovičný úväzok (TPP)

Požiadavky:

 • cit pre grafický dizajn, pozitívny vzťah k dátam a analytike

 • kreativita a projektový manažment, realistické odhady

 • orientácia na výsledok, monitoring, vyhodnocovanie, zlepšovanie

 • strategické myslenie, inovatívnosť, agilita

 • orientácia v marketingových stratégiách a metrikách

 • vítaná je marketing. skúsenosť v malej/strednej spoločnosti a skúsenosť alebo potenciál a vôľa pre vedenie malého tímu

 • kultivovaný, reprezentatívny verbálny a písomný prejav, bezchybná gramatika

 • plynulá angličtina

 • schopnosť nadväzovať partnerské a obchodné vzťahy

 • preukázateľná skúsenosť s marketingom na sociálnych sieťach Instagram, Facebook alebo LinkedIn, webe 

 • priatelenie sa s technológiami (rôzne cloudové nástroje na kolaboráciu, monitoring, dokumentáciu, reklamu a pod.)

 • neustále dopĺňanie si vedomostí z vlastnej iniciatívy

 • predošlá skúsenosť s CMS výhodou

 • komerčné aj neziskové myslenie

 • silný zmysel pre detail a spoľahlivosť

 • vášeň pre technológie, inkluziu a rodovú rovnosť

 • práca je z domu, ale privítali by sme posilu z Košíc, nástup ASAP, životopis prosíme zaslať do 8.7.2021

Chcem sa pridať do vášho tímu!

Ďakujeme, odpovieme čoskoro!

bottom of page