top of page

Monitorujeme podiel žien v IT

Coding Camp

Každoročne monitorujeme podiel žien v IT nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Aktuálny podiel
žien v IT (2021):

14,9 %

Aj keď v absolútnych číslach počet žien v IKT odvetví pribúda, stále ich pribúda výrazne menej ako mužov.

 

Aj preto vidíme v roku 2021 pokles percentuálneho podielu oproti roku 2020, kedy bolo toto číslo na vrchole. 

Percentuálny podiel žien v IT od roku 2015 do 2021

Vývoj žien v IT

Aj my chceme byť súčasťou toho, aby krivka na obrázku každoročne rástla. Preto sa venujeme aktivitám, ktoré ukazujú ženám možností v IT odvetví a približujú im svet technológií. 

IT ženy report

Okrem iného sme vyypracovali detailný report „Ženy v oblasti IKT" za rok 2020, 
ktorý skúma a vysvetľuje rolu žien v sektore informačných a komunikačných technológií na Slovensku,
s dôrazom na Košický kraj. 

Ako sa snažíme
o zmenu?

bottom of page