• Lenka Hlinkova

Viac ľudí v IT = viac dievčat v IT

Nedávno som sa zúčastnila konferencie pre kariérnych poradcov na základných a stredných školách a riaditeľov stredných škôl v Košickom Kraji. Túžila som sa im prihovoriť aj naživo - nielen v knihe Ženský algoritmus - a upozorniť na stále rýchlejšie rastúcu dieru na trhu v oblasti IT pracovníkov a žien medzi nimi. A keďže práve oni majú významný vplyv na výbere ďalšieho kariérneho smerovania slovenských detí, potrebujú mať o tomto probléme, ale hlavne jeho riešeniach čo najviac informácií.


Pri množstve aktivít smerovaných k rozvíjaniu digitálnych zručností sa môže zdať, že sa jedno odvetvie neprimerane tlačí do popredia. Samozrejme, že aj ostatné povolania mimo IT sféry sú dôležité a potrebné. Táto propagácia však má svoj význam. Podľa posledného reportu Európskej komisie dnes až 93% zamestnaní vyžaduje digitálne zručnosti. Už aj lekár, právnik či pracovníčka za prepážkou na pošte pracujú so softvérom, ktorý potrebujú vedieť ovládať. V súčasnosti sa odhaduje, že v Európskej Únii chýba milíon IT špecialistov, z toho zhruba 10 tisíc na Slovensku.


Táto téma je vysoko aktuálna aj pre Východoslovenský región. Až pätina inzerátov na portáli Profesia v Košickom kraji je totiž z oblasti informačných technológií. Priemerne je na nich však zo strany úchadzačov len 5 reakcií na inzerát. Pokiaľ ide o najžiadanejšie pozície, vedie práca sekretárky / asistenta, kde bolo zverejnejných za sledované obdobie len 36 inzerátov, no počet reakcií na každý z nich bolo priemerne 115. Viac ako dve tretiny uchádzačov sa teda v tejto oblasti ani neuplatnili. V tesnom závese je pozícia dokladača tovaru a promotéra. Všetko sú to práce, na ktoré sa vyžaduje len priemerná kvalifikácia bez špecializácie.


Viac ľudí v IT pritom znamená výhru pre všetky strany. Vo firmách by sa zaplnili voľné miesta a otvárali by sa nové. S rastom počtu ľudí v IT by vzrástla aj súťaž medzi nimi a tak prirodzene aj kvalita vyberaných uchádzačov. Ľudia zamestnaní v IT sektore zarábajú zhruba dvojnásobok priemernej mzdy. Platy skúsených programátorov sa aj u nás šplhajú na 4 000 eur. A viac ľudí v IT je prínosom aj pre štát. Produktivita IT sektora dvojnásobne prevyšuje tie ostatné, a to nie len na Slovensku, ale vo všetkých krajinách OECD. Téma potreby špecializácie na informačné technológie je pre Košice relevantná aj preto, že už nie sme (len) mestom oceliarov. Počet IT-čkárov pracujúcich v našom kraji ich totiž už predbehol.


Riešením problému nedostatku IT špecialistov môže byť postupná rekvalifikácia absolventov iných odborov, ale hlavne produkovanie nových absolventov so žiadanými teoretickými znalosťami, prípadne už aj praktickými skúsenosťami. Je pozitívne, že školy postupne reagujú na dopyt firiem otváraním nových odborov s digitálnym zameraním. Avšak tie z 90% v súčasnosti oslovujú najmä chlapcov. Na Slovensku v súčasnosti pracuje ako IT špecialistka menej než jedno percento žien. Zo všetkých IT špecialistov tvoria u nás ženy len 13,7%, čím sa už niekoľko rokov zaraďujeme na chvost rebríčka štátov Európskej Únie. V roku 2018 bolo od nás horšie už len Česko a Malta. Pritom Bulharsko a Rumunsko dlhodobo udržiavajú pomer žien v IT na úrovni okolo 30%, čím dokazujú, že sa to dá. Metodológia výpočtu zohľadňuje pozície, ktoré sa priamo podieľajú na výrobe a údržbe digitálnych produktov.

Prečo je to tak? Prečo si dievčatá informatiku nevyberajú? Na túto tému som zozbierala veľa prieskumov a napísala množstvo blogov, a vlastne i celú knihu. Spoločným menovateľom väčšiny z týchto príčin sú spoločenské predsudky, podľa ktorých žena a technika veľmi dokopy nejdú. Neurovedci už dávnejšie potvrdili i dokázali, že na logiku či matematiku má žena rovnaké predpoklady ako muž. Na dievčatá však stále vplýva niekoľko faktorov, ktoré ich aj v prípade záujmu o takúto profesiu, od nej úspešne odrádzajú. Pritom zapojiť polovicu našej populácie by znamenalo pre našu ekonomiku obrovský skok vpred. Finančne by si pomohli tisícky rodín, viac žien by malo prístup k flexibilnej práci, ktorá sa v prípade potreby ľahšie kombinuje s materstvom. Firmy by zas zvýšili diverzitu, keďže vyrovnanejší pomer mužov a žien v kolektíve podnecuje inovácie a v konečnom dôsledku rastie aj profit firiem. Má tu škola vôbec nejaký vplyv?

Má, a obrovský. Začína sa to už kdesi na základnej škole. Systémovým problémom Slovenska je nedosatatok kvalitných, kvalifikovaných učiteľov informatiky. So znalosťami v IT si totiž učiteľ dokáže nájsť prácu v súkromnom sektore za dvoj- až trojnásobok učiteľského platu. Zostávajú len skalní a odhodlaní, no na mnohých školách informatiku vyučujú učitelia s inou špecializáciou. Často bez vášne k predmetu, potrebných znalostí a schpnosti žiakov predmetom zaujať. Učiteľ/ka a jeho/jej spôsob výučby má pritom veľký vplyv na to, či si žiak predmet obľúbi. Ako sa schyľuje ku koncu základnej školy, žiaci sa rozhodujú, kam budú smerovať ich ďalšie kroky. A na ich rozhodnutie má vplyv viac ľudí. Prieskum z roku 2014 ukázal, že na slovenských žiakov má najväčší vplyv mama a otec, taktiež kamaráti, osoba z oblasti, ktorú si vyberajú študovať a ďalší. Až štvrtina respondentov uviedla, že sa nechali ovplyvniť aj výchovným / kariérnym poradcom. Šokujúcim zistením je, že až polovici žiakov (v oboch prípadoch viac dievčat) sa práca v IT sektore zdala jednotvárna a nezaujímavá a nemali predstavu, čo sa na stredných školách s technickým zameraním vlastne vyučuje. Keď o rok skôr v rámci prieskumu spovedali dievčatá študujúce technické odbory na vysokých školách, až tretina z nich odpovedala, že ich od štúdia informatiky okolie odrádzalo. Nemôže byť každá rebelka a tak si môžeme len tipnúť, koľké sa odradiť naozaj nechali. V súčasnosti u nás tvoria dievčatá len 10% vysokoškolákov študujúcich technické odbory. Ak predpokladáme, že absolventi týchto odborov budú ťažnou pracovnou silou odvetvia, na zvýšenie počtu žien v IT nám v blízkej dobe veru nesvitá.

Školy ale majú v rukách nástroje, ako to zmeniť. Jedným z nich je motivácia študentiek, ktorá môže mať rôzne podoby. Doplňujúce informatické krúžky na škole pomôžu urobiť z predmetu hobby, návšteva dní otvorených dverí odbúra neistotu a predsudky o tom, aké to je byť dievčaťom na odbornej strednej škole. Pri organizovaní súťaží programovania by možno nezaškodilo skúsiť aj iné úlohy, ako postaviť a naprogramovať lego či pretekárske autíčko. Výroba vlastného digitálneho diára či chatbota by dievčatá možno zaujala viac. Dotyk s praxou umožňuje už každoročné podujatie Girl's Day, ktoré sa koná v rôznych mestách, vždy štvrtý aprílový štvrtok. Ten je Medzinárodným dňom žien v IT. V rámci neho môžu dievčatá stráviť deň v IT spoločnosti podľa vlastného výberu a vyskúšať si tak, ako práca v nej vyzerá. No a učitelia informatiky spolu s kariérnymi poradcami by mali mať dostatok informácií o komplexite IT sektora. Že to nie je len o programovaní, že existuje široká škála povolaní, ktoré majú navyše zmysluplnú náplň. V tom môže pomôcť aj kniha Ženský algoritmus, ktorá okrem iného poskytuje podrobný prehľad pozícií s opisom náplne práce i požiadaviek "ľudskou rečou" a môže tak pomôcť v zostavení odporúčaní či v rozhodovaní. Nemala by chýbať na žiadnej základnej či strednej škole na Slovensku.

Ako motivovať učiteľov? Riaditelia minimálne v našom kraji by si mali vziať za prioritu umožniť učiteľom informatiky držať prsty na pulze technológií. A to či už umožnením kontinuálneho vzdelávania alebo nákupu digitálnych pomôcok, ktorými môže učiteľ podnietiť v študentoch záujem o predmet. Môžu využiť bezplatné vzdelávanie pre učiteľov informatiky, medzi nimi napríklad Akedémiu programovania pre učiteľov organizovanú n.o. Aj Ty v IT. Iniciatíva Učme informatiku inak prináša po celom Slovensku školenia pre učiteľov informatiky na ZŠ a 8-ročných gymnáziách, ako učiť tento predmet zábavnejšou a efektívnejšou formou. Príkladom úspešného online vzdelávacieho projektu je zas Digitálna garáž od Google, kde si učitelia nie len vycibria vedomosti z rôznych oblastí digitálneho sveta, ale možno získajú aj inšpiráciu, ako to žiakom podať príťažlivejšie. Do iniciatívy na zvýšenie povedomia sa môžu zapojiť aj študentskí ambasádori zo stredných škôl. Tých zastrešuje globálny program Grow with Google. Ambasádori škole, ale aj lokálnej komunite sprostredkujú osvetu o digitálnych zručnostiach s podporou spoločnosti Google na Slovensku. V súčastnosti prebieha prihlasovanie na ambasádorov TU, uzávierka prihlášok je8. decembra 2019 a opakuje sa každý rok. Možnosti sú. Ale je aj čas a vôľa ich využiť?

Tretím spôsobom, ako môžu školy pomôcť v náraste počtu dievčat, ale i celkovo žiakov, ktorí sa vyberú technickým smerom, je komunikácia s rodičmi. Mnohí totiž ešte aj v dnešnej dobe pochybujú o vhodnosti IT povolaní pre ich dcéry, nemajú informácie o ich pestrosti, uplatnení a mzdách a už vôbec nie o možnostiach štúdia. To, či si žiaci a žiačky vyberú informatiku, závisí vo veľkej miere práve od učiteľov a rodičov. V IT nie je práca ľahká, ale neuveriteľne pestrá a s veľkým vplyvom na chod celej spoločnosti. Má v nej miesto každý, kto si obľúbi učenie, lebo vyžaduje neustále dopĺňanie vedomostí. Zodpovednosť, ako bude náš región vyzerať o 5-10 rokov máme všetci, no učitelia v tomto hrajú jednu z hlavných rolí. Budúcnosť začína dnes.Ilustrácie: Eszter Czajkowski-Nyári


•Follow


#vzdelavaniezien #zenyvit #uciteliainformatiky #karierniporadcovia #spolocenskepredsudky #dievcata

111 views0 comments

©2018 by Lenks. Proudly created with Wix.com