top of page

ISG logo cmyk.webp

Prostredníctvom iniciatívy Inspiring girls inšpirujeme dievčatá na školách, aby sa nebáli mieriť vysoko. 

Ako to robíme?

Spájame ich s inšpiratívnymi ženami, ktoré im ukazujú celú škálu povolaní a možností v živote. 

bottom of page