top of page

z knihy

Kniha Ženský algoritmus

“Neexistuje univerzálny recept na úspech, ktorý ženy dovedie do IT alebo na manažérske kreslo. Každá si musíme vytvoriť vlastný, jedinečný algoritmus.

 

Keď sa nám podarí zbaviť spoločnosť hlboko zakorenených predsudkov

a dievčatá sa budú môcť postaviť s chlapcami na rovnakú štartovaciu čiaru, budú do cieľa dobiehať skôr. A spojenie geniálna žena už viac nebude oxymoron."

Lenka Hlinková
kniha Ženský algoritmus, 2018

executive
tím

Členky executive tímu sú zodpovedné za manžment, strategické riadenie

a efektívne fungovanie nášho združenia. Vždy myslia pár krokov dopredu,

aby sa nám spolu darilo napĺňať poslanie a ciele Ženského algoritmu.

Zuzana Sotáková

Co-Founder, Chief Executive Officer (CEO)

Lenka Hlinková

Co-Founder, Chief Innovations Officer (CINO)

Alžbeta Palkoci

Project Manager

& Partnerships

Simona Šimovičová

Project Manager

Petra Krížovenská

Marketing & PR Manager

Náš tím

Náš tím má teraz 26 členiek, tím externých lektoriek/ov a rastieme

naše hodnoty

čestnosť

záleží nám na našej reputácii, budujeme dôveru v organizácii aj navonok. vysoko si ceníme poctivosť, férovosť, charakter, svedomitosť a strážime si autenticitu.

spolupráca

náš úspech je tímový šport. kladieme dôraz na rešpekt

a súdržnosť, aktívne budujeme spolupráce s organizáciami aj jednotlivcami (dobrovoľníkmi)

s podobnými hodnotami a cieľmi.

transparentnosť

budujeme radikálne otvorené vzťahy, prehľadne komunikujeme o chode organizácie. pestujeme úprimné vzťahy v tíme, s partner-mi aj donormi.

vplyv

naše aktivity majú za cieľ priniesť viditeľnú pozitívnu spoločenskú zmenu, veríme v silu komunity

a rozvíjame ľudský potenciál, sústredíme sa na výsledky

a dopad.

ocenenia

S projektom Women2Women zameraným na pomoc ženám z Ukrajiny s integráciou na slovenský pracovný trh sme získali prvú cenu spomedzi slovenských projektov zapojených do medzinárodnej súťaže Kartpatskej platformy.

2024

Karpatská cena za sociálne inovácie

Naše OZ získalo za rok 2023 ocenenie Digitálna jednotka za nespochybniteľný prínos  k digitálnej transformácií na Slovensku.

Nad projektom Inspiring Girls Slovakia prevzala na roky 2023/2024 záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

2023/2024

záštita prezidentky SR

digitálna
jednotka

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky nám v roku 2023 udelila ocenenie “Digitálna jednotka” za nespochybniteľný prínos k digitálnej transformácii na Slovensku.

2023

Naše OZ získalo za rok 2023 ocenenie Digitálna jednotka za nespochybniteľný prínos  k digitálnej transformácií na Slovensku.

Boost
by UNDP

Do akcelerátora “Boost” pre sociálne startupy z Euroázie založené ženami organizovaného rozvojovým programom OSN (United Nations Development Program) sme sa nielen dostali a veľa sa v ňom naučili. Spomedzi 42 organizácií tá naša, spolu s ďalšími siedmymi, získala aj finančnú podporu. Využili sme ju na projekt Večernej školy digitálnych technológií pre Ukrajinky.

2022

mapa sociálnych inovátorov

Naša zakladateľka Lenka Hlinková sa v roku 2022 dostala na mapu slovenských inovátorov Nadácie Pontis v roku.

2022

náš tím

Nina Kolcunová.jpg

Nina
Kolcunová

Lead Graphic Designer

Rebeka Čepedyová

Social Media Content Manager

Katarína Hrabovská

Financial Officer

Karin Selešová.jpg

Project Coordinator

Lucia Lehotská_edited_edited.jpg

Web Creator

toto je náš košický office

Milujeme, čo robíme! 

bottom of page