top of page

Výročná správa 2021

Druhý rok pod hlavičkou občianskeho združenia Ženský algoritmus a zároveň tretí rok existencie iniciatívy Lean In Network Slovakia je za nami. 

 

Náš počet v tíme narástol na 19 členiek, z ktorých máme všetci popri práci u nás buď ďalšiu prácu, štúdium alebo malé deti.  

V roku 2021 sme zrealizovali celkovo 108 eventov, ktorých sa zúčastnilo 4 939 účastníkov, z čoho 92% tvorili dievčatá a ženy.

Činnosť a výsledky

Hlavnú činnosť občianskeho združenia Ženský algoritmus v roku 2021 tvorili programy Lean In Slovakia, Coding Camp, vzdelávanie firiem a verejnosti v oblasti diverzity, inklúzie a nevedomých predsudkov a ďalšie online vzdelávanie v oblasti digitálnych a mäkkých zručností. 

lean-in-logo.png
1.png
IMG_0099.jpg

Porovnanie rokov 2021 a 2020

Celkový počet webinárov, eventov a online akcií

pocet-webinarov.png

Celkový počet zúčastnených na týchto akciách

pocet-zucastnenych.png

Porovnanie celkových nákladov a výnosov

vynosy-a-naklady.png

Staršie výročné správy

bottom of page