top of page

výročná správa 2023

Štvrtý rok úspešnej činnosti občianskeho združenia Ženský algoritmus je za nami.

Pod naše krídla pribudla ďalšia značka - Skilloria.

Počet členiek v našom tíme narástol na
26!

V roku 2023 sa našich aktivít zúčastnilo
3 980 ľudí (1 454 v roku 2022), z toho bolo

92 % žien (91% v roku 2022) a 42% mládež do 18 rokov (37 % v roku 2022).

Výročná správa

naše projekty v čase

Projekty v čase
Náš tím

ako sa nám
darilo v 2023

Účastníci

počet účastníkov našich kurzov

Výnosy

naše náklady a výnosy

staršie výročné správy

bottom of page