top of page

Výročná správa 2022

Tretí rok pod hlavičkou občianskeho združenia Ženský algoritmus a zároveň štvrtý rok existencie iniciatívy Lean In Network Slovakia je za nami. Pod naše krídla pribudol ďalší globálny brand - Inspiring Girls!

 

Náš počet v tíme narástol na 24 členiek/ov, z toho 6 u nás v roku 2022 na čiastočné úväzky na základe pracovnej zmluvy a zvyšných 18 na základe iného zmluvného vzťahu.  

V roku 2022 sme zrealizovali celkovo 63 eventov, ktorých sa zúčastnilo 1 454 účastníkov, z čoho 91% tvorili dievčatá a ženy.

Činnosť a výsledky

Hlavnú činnosť občianskeho združenia Ženský algoritmus v roku 2021 tvorili projekty:  už tretie kolo akadémie pre ženy vracajúce sa do práce po materskej Back In Business, dve kolá 3-mesašnej online akadémie pre juniroské a ašpirujúce manažérky Ready To LeadInkluzívne pracovisko pre verejnosť a vzdelávanie firiem v oblasti diverzity, inklúzie a nevedomých predsudkov, ďalšie online vzdelávanie v oblasti digitálnych a mäkkých zručností a Digitálne vzdelávanie dôchodcov.

V druhom polroku sme s podporou VÚB banky rozbehli veľkú spoluprácu na globálnom projekte Inspiring Girls, ktorý na Slovensku oficiálne zastrešuje naša organizácia. Prepájame úspešné školy so žiačkami a motivujeme ich mieriť vysoko. Už tretí krát sa nám podarilo zorganizovať skvelý Coding Camp v Košiciach, pokračovali sme technickým krúžkom pre stredoškoláčky/kov XX Faktor a pokračovali sme vzdelávaním v oblasti digitálnych zručností aj pre pracovníkov s mládežou a učiteľov za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako reakcia na vojnový konflikt vznikol náš projekt Women2Women s podporou CIPE, kde sme asistovali ukrajinským odídenkyniam s integráciou na trh práce. Naň sme nadviazali Večernou školou digitálnych technológií pre Ukrajinky s podporou United Nations Development Program (UNDP), ktorej sa zúčastnilo takmer 200 žien.

 

A keďže na sebe kontinuálne pracujeme, v roku 2022 sme sa prihlásili do akcelerčného programu pre sociálne startupy založené ženamy Boost Impact organizovaného UNDP, kam nás nie len vybrali - vďaka čomu sme sa ako tím veľa naučili - ale navyše sme sa stali spolu s ďalšími 7 organizáciami z Európy a Ázie víťaznými grantiskami s podporou na vybraný projekt. 

Ženský algoritmus Logo
Inspiring Girls Logo
Lean In Logo
IMG_0099.jpg

Ako sa nám darilo v 2022?

Celkový počet webinárov, eventov a online akcií

Vyrocna sprava grafy
Vyrocna sprava grafy

Počet účastníkov našich podujatí (spolu 7 415!)

Vyrocna sprava grafy

Porovnanie celkových nákladov a výnosov

Staršie výročné správy

Vyrocna sprava grafy
bottom of page