Busy Office

v práci bez predsudkov

Naše programy

Projekty realizujeme v rámci programov, ktoré sú dlhodobo udržateľné, majú špecifickú cieľovku a jasné ciele.
Online Education
CODING CAMP

dievčatá

učitelia

Designer ux wireframe
WOMEN TECHMAKERS

študentky informatiky

ženy 17 - 60+ so záujmom o IT

ženy v IT

Classmates

tínedžeri

učitelia

POWER SKILLS
Present Surprise
H20
Dancing Women
APLAUZ
​ženám v IT

SLEDUJ NÁS