top of page

Aby ženy rovným dielom formovali

technologickú budúcnosť.

Poslanie Koláž
Burame stereotypy

Búrame stereotypy:

  • Inovatívne vzdelávame dievčatá a ženy v oblasti technológií a líderstva.

  • Šírime osvetu o nevedomých predsudkoch, potrebe diverzity a inklúzie.

  • Podnecujeme spoločenskú diskusiu na rodové témy.

Staviame mosty

Staviame mosty:

  • medzi ženami a ich ambíciami,

  • budovaním inklúzivnejšej spoločnosti pre všetkých,

  • prepájaním neziskového sektora,  súkromných firiem a škôl.

Lean In

Ako plníme svoje poslanie?

Pomáhame aj vďaka podpore CIPE

Súčasné IKT na Slovensku v číslach

Laptop

14,9%

4,2%

16%

18%

špecialistov v IKT tvoria ženy (v ro. 2020 bolo 15,8%) 

Slovákov pracuje v IT sektore

je rozdiel v platoch mužov a žien

exekutívnych rolí obsadzujú ženy

V roku 2011 bol pomer 17,5% a odvtedy to kolísavo klesá. 
Krajiny ako Bulharsko a Rumunsko dosahujú 30%.
Európsky priemer je 4,3%, ale vyspelé ekonomiky dosahujú  viac. Najlepšie je na tom Fínsko (7,6%) a Švédsko (7,5%).
Priemer v EU je 14.8%. Najmenšiu platovú medzeru má Rumunsko (3%) a najväčšiu Estónsko (22,7%). 
Najviac C-level manažériek je
v oblasti HR, najmenej v IT a na pozíciách CEO.

Naše ciele do roku 2022

18%

4,5%

15%

25%

Naše ciele do roku 2025

bottom of page