Približujeme Slovensko k rodovej rovnosti.

2.png

4.png
inovatívne vzdelávame dievčatá a ženy
v oblasti technológií a líderstva
šírime osvetu o nevedomých predsudkoch, potrebe diverzity a inklúzie
podnecujeme spoločenskú diskusiu
na rodové témy
inovatívne vzdelávame dievčatá a ženy v oblasti technológií a líderstva
šírime osvetu o nevedomých predsudkoch, potrebe diverzity a inklúzie
podnecujeme spoločenskú diskusiu na rodové témy
3.png
medzi ženami a ich ambíciami
budovaním inkluzívnejšej spoločnosti pre všetkých
prepájaním neziskového sektora, súkromných firiem a škôl

Slovensko v číslach (2019)

Laptop

14%

3,7%

19,4%

20%

špecialistov v IKT tvoria ženy 

zamestnaných pracuje v IT sektore

je rozdiel v platoch mužov a žien

exekutívnych rolí obsadzujú ženy

Pritom v roku 2011 bol ten pomer 17,5%. Odvtedy to kolísavo klesá. 
Krajiny ako Bulharsko a Rumunsko dosahujú 30%.
Európsky priemer je 3,9%, no vyspelé ekonomiky dosahujú min. 4.5%. Najlepšie je na tom Švédsko so 7%.
Priemer v EU je 14.8%. Najmenšiu platovú medzeru má Rumunsko, len 3% a najvúčšiu Estónsko - 22,7%. 
Najviac C-level manažériek je
v oblasti HR, najmenej v IT a na pozíciách CEO.

Naše ciele do roku 2022

18%

4,5%

15%

25%

Zdroj: Eurostat

Naše ciele na 2022

ako plníme svoje poslanie