top of page

Lean In Logo

Prostredníctvom Lean In iniciatívy už od roku 2019 pomáhame ženám dosahovať ich maximálny potenciál v práci, ktorý je aj za hranicami IKT sféry.

Ako to robíme?

  • Budujeme komunitu (Lean In Circles).

  • Rozvíjame líderské zručností žien.

  • Odstráňujeme externé prekážky, ktorým ženy na pracovisku čelia, a to vzdelávaním firiem v oblasti diverzity a inklúzie.

bottom of page