Busy Office

v práci bez predsudkov

Naše programy

Projekty realizujeme v rámci programov, ktoré sú dlhodobo udržateľné, majú špecifickú cieľovku a jasné ciele.
CODING CAMP

dievčatá

učitelia

WOMEN TECHMAKERS

študentky informatiky

ženy 17 - 60+ so záujmom o IT

ženy v IT

tínedžeri

učitelia

POWER SKILLS
H20
APLAUZ
​ženám v IT

SLEDUJ NÁS