top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
Odomykáme kariérny potenciál žien a dievčat

Odomykáme
kariérny potenciál
žien a dievčat

v oblasti technológií a manažmentu

Prebiehajúce projekty

webový portál studiumstem.sk združuje všetky informácie
o základných, stredných a vysokých školách so zameraním

na STEM.

​Čo potrebuješ,
ak chceš byť ajťáčkou?

Záujem o IT

Stačí ti odhodlanie na zmenu

a chuť učiť sa.

Základy angličtiny

Väčšina IT terminológie je

v angličtine, základy ti uľahčia štart.

Chuť meniť svet

IT mení svet a ženy by mali byť pri tom.

Večerná digitálna škola pre Ukrajinky

Sme na Instagrame!

Podporujú nás

Partneri