top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
Odomykáme kariérny potencial

Odomykáme kariérny potenciál

žien a dievčat v oblasti technológií
a manažmentu

Prebiehajúce projekty

Online akadémia DEI zručností pre

malých a stredných podnikateľov

​Čo potrebuješ, ak chceš byť ajťáčkou?

Záujem o IT

Stačí ti odhodlanie na zmenu

a chuť učiť sa.

Základy angličtiny

Väčšina IT terminológie je

v angličtine, základy ti uľahčia štart.

Chuť meniť veci

IT mení svet a ženy by mali byť pri tom. 

Večerná digitálna škola pre Ukrajinky

SLEDUJ NÁS

ČÍTAJ NÁS

Podporili nás

Loga vylucenie zodpovednosti

Sme členmi

bottom of page