top of page

bavia ťa

technológie

a chceš si skúsiť

internship?

Letné IT stáže pre dievčatá

30

hodín

rozsah stáže

od júla do

septembra

obdobie stáže

východné

Slovensko

lokalita

pre koho je stáž určená?

Študentky 3.-5. ročníka stredných škôl so záujmom o technológie

oblasť stáží

web_rám_6_kruhov.png

podmienky
výberu

  • Ukončený 3. ročník na strednej škole

  • Silná motivácia

  • Motivačný list a životopis

  • Odporúčací list, resp. referencia (napr. Zo školy, mimoškolských aktivít, zamestnávateľa,...)

čo na stáži
získajú študentky?

Prax z prostredia dynamických IT firiem na východnom Slovensku
 

Kontakt s odborníkmi zo STEM oblasti, rozšírenie profesionálnej siete kontaktov
 

Skúsenosť z reálnych projektov
 

Tímovú skúsenosť z tandemovej stáže
 

Priebežný mentoring a facilitované stretnutia, podporu od nášho tímu počas celého priebehu stáže
 

Odporúčací list po skončení 
 

Certifikát o absolvovaní
 

Stáž je platená v rámci dohody o brigádnickej činnosti

čo získajú

zapojené 

firmy?

  • Prístup k talentom z Generácie Z

  • Networking s perspektívnymi študentkami

  • Nový uhol pohľadu na vašu spoločnosť vďaka feedbacku stážistky

  • Pomoc pri vybraných fázach vašich projektov

  • Zviditeľnenie vašich CSR/ESG aktivít

  • Podpora diverzity: posilnenie rodovej rovnosti v technológiách

projekt podporili

Logo MIRRI
bottom of page