top of page
  • Viktória Britaňáková

Prekonanie Imposter syndrómu: Ako získať späť svoje sebavedomie

Updated: Apr 8Mnoho ľudí, dokonca aj tí najúspešnejší, majú tendenciu pripisovať svoje úspechy náhode alebo okolnostiam a obávať sa, že ich skutočné vedomosti a schopnosti sú nedostatočné. V tomto blogu sa pozrieme na príčiny a dôsledky Imposter syndrómu a predstavíme podrobnejšie tipy, ako ho prekonať a znovu nadobudnúť svoju vlastnú hodnotu a sebavedomie.

Príčiny Imposter syndrómu


Imposter syndróm môže byť vyvolaný kombináciou rôznych faktorov. Jedným z hlavných faktorov je vysoké očakávanie, často kladené na jednotlivcov zo strany ich okolia alebo seba samých. Toto očakávanie vytvára tlak na perfekcionizmus a neustále snaženie dosahovať nepriestupné štandardy. Nedostatok sebaúcty hrá tiež dôležitú úlohu, keďže jednotlivci s Imposter syndrómom majú sklon podceňovať svoje vlastné schopnosti a úspechy a zároveň zveličovať úspechy ostatných. Neustále porovnávanie sa so zdanlivo úspešnejšími jednotlivcami môže ešte viac posilniť pocit nedostatočnosti.Dôsledky Imposter syndrómu


Imposter syndróm má vážne dôsledky na psychické blaho a sebavedomie jednotlivca. Ľudia trpiaci týmto syndrómom často zažívajú chronický stres a úzkosť. Majú strach z odhalenia a obavy, že ich tajomstvo - že nie sú skutočne kompetentní - vyjde na povrch. Tieto pocity môžu mať negatívny vplyv na ich výkon a produktivitu. Ďalším dôsledkom je obmedzenie jednotlivcov v ich raste a rozvoji, pretože sa často vyhýbajú novým výzvam a príležitostiam, aby sa vyhli zlyhaniu. Taktiež sa môže stratiť radosť zo svojich úspechov, pretože sú neustále prenasledovaní obavami o to, čo tento úspech odkryje.


Imposter syndróm má vážne dôsledky na psychické blaho a sebavedomie jednotlivca. Ľudia trpiaci týmto syndrómom často zažívajú chronický stres a úzkosť.

Ak trpíte Imposter syndrómom, tu je niekoľko tipov, ako sa ho zbaviť:

1.  Uvedomte si, že nie ste sami


Prvým krokom na ceste k prekonaniu Impostor syndrómu je uvedomenie si, že nie ste sami. Veľa ľudí, dokonca aj tí, ktorí sú na vrchole svojej profesie, sa cítia podobne. Podľa štúdie v International Journal of Behavioral Science sa takto cíti až 70 % ľudí. Hovorte o svojich pocitoch s niekým, komu dôverujete, alebo sa obráťte na terapeuta. Určite sa stretnete s podporou a pochopením.

2.       Zhodnoťte svoje úspechy a vedomosti


Nájdite si čas na objektívnu analýzu svojich schopností a úspechov. Spätný pohľad na vaše úspechy vám môže pomôcť uvedomiť si, že ste dosiahli veľa vďaka SVOJEJ práci a SVOJIM schopnostiam. Venujte pozornosť tomu, čo ste sa naučili a aké zručnosti ste získali počas svojej cesty. Uvedomte si, že vaše úspechy nie sú len náhodou, ale výsledkom tvrdej práce a odhodlania.

3.  Prestaňte sa porovnávať s ostatnými


Porovnávanie sa s ostatnými je jedným z hlavných faktorov Impostor syndrómu. Uvedomte si, že každý má svoju vlastnú cestu a že každý má rôzne schopnosti a talenty. Sústreďte sa na svoj vlastný pokrok a zamerajte sa na svoje individuálne úspechy. Radujte sa zo svojich vlastných úspechov a uznajte svoje kvality.


Nájdite si čas na objektívnu analýzu svojich schopností a úspechov.

4.       Učte sa zlyhať a rásť z neúspechov


Akceptujte fakt, že zlyhávanie je súčasťou života a že neúspechy sú príležitosťou na učenie sa a rast. Prestaňte vnímať neúspech ako potvrdenie vášho Impostor syndrómu, ale skôr ako príležitosť na zlepšenie sa. Vybudujte si odolnosť voči neúspechom a vytrvajte v rozvoji svojich schopností.

5.       Uznávajte svoje úspechy a hľadajte podporu


Oslávte svoje úspechy a úsilie. Prijmite podporu od rodiny alebo priateľov, ktorí vás povzbudzujú a tešia sa z vašich úspechov. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás inšpirujú a motivujú. Môžete si nájsť alebo založiť svoj vlastný Lean In Circle.

6.  Pracujte na sebe a rozvíjajte sa


Investujte čas a úsilie do svojho osobného a profesionálneho rastu. Navštevujte kurzy, workshopy a konferencie, kde môžete rozvíjať svoje schopnosti a získavať nové vedomosti. Učte sa nové zručnosti, ktoré vám pomôžu posilniť vašu sebadôveru a kompetencie. Keď budete mať pevný základ, budete si viac veriť a budete sa cítiť istejšie v tom, čo robíte.


Investujte čas a úsilie do svojho osobného a profesionálneho rastu.

Imposter syndróm je pomerne bežný a preto dôležité o ňom hovoriť. Či už sa to týka priamo vás alebo nie, ak otvoríte vo svojom kruhu túto tému, môžete tak podporiť tých, ktorí s ním bojujú a pomôcť im prekonať svoje obavy a pochybnosti.


Comments


bottom of page