top of page
  • Writer's pictureŽenský algoritmus

Bezplatný vzdelávací program Skill-In organizácie Ženský algoritmus zaujal stovky žien po celom Slovensku

Updated: Apr 8


Po šiestich mesiacoch od spustenia občianske združenie Ženský algoritmus úspešne ukončilo pilotný ročník bezplatného vzdelávacieho programu určeného pre ženy s názvom Skill-In.V tejto sérii na seba nenadväzujúcich prednášok a workshopov sa účastničky na pravidelnej týždennej báze stretávali a vzdelávali v oblasti digitálnych technológií. Postupne sa zoznámili s celým spektrom digitálneho sveta od UX/UI dizajnu, cez digitálny marketing, programovacie jazyky ako HTML/CSS, JavaScript a Python, cez chatGPT, až po agilné riadenie projektov či projektový manažment, a množstvom ďalších aktuálnych a zaujímavých tém. Prednášky viedli odborníci z každej oblasti ako napríklad Martin Majling, Kristína Cichý Kováčiková, Lenka Hlinková či Lukáš Margeťák.


Vzdelávanie prebiehalo naprieč celým Slovenskom - prednášky sa konali na striedačku v košickom Technicome a online cez Zoom stretnutia. Tento hybridný spôsob vzdelávania zabezpečil, že sa k programu mohlo dostať široké spektrum žien z naozaj celého Slovenska, o čom svedčí aj počet zaregistrovaných účastníčok - na pilotné kolo programu sa ich prihlásilo viac než 400. Na osobných stretnutiach v Košiciach sa prestriedalo až 100 unikátnych návštevníčok, ktoré mali po každej prednáške priestor na networking. Vďaka nemu spoznali ďalšie ženy s rovnakou motiváciou vzdelávať sa a vytvoril sa základ novej a pevnej komunity.


“Cieľom projektu Skill In bolo ukázať témy z oblasti digitálnych technológii, ktoré sú mimoriadne aktuálne, ale laickú verejnosťmôžu odrádzať svojou komplexnosťou. Potvrdilo sa, že ak sa témy prinesú v správne zvolenej forme, pútavo a motivačne tak vedia zaujať. Každá zo 16 tém dokázala očariť účastníčky natoľko, že priemerne až 90% z nich má motiváciu vedieť o danej téme viac. Veľká vďaka patrí našim lektorkám a lektorom, ktorí v ženách podnietili chuť digitálne technológie spoznať a vedieť ich efektívne využívať.” hovorí CEO Ženského algoritmu Zuzana Sotáková.


O kvalite programu svedčia najmä spätné väzby. “Pre mňa to bol výborný štart do IT. Zistila som, čo potrebujem vedieť, naučiť sa pre prácu ktorú chcem v budúcnosti robiť. Ja osobne som veľmi ocenila aj rôzne tipy na web stránky, knihy, kurzy veľa iných informácií, ktoré zazneli počas prednášok ale aj v diskusií s ostatnými ženami.”


“Som veľmi rada, že som natrafila na Skill-In, myslím si, že je veľmi dôležité budovať komunitu žien a povzbudzovať ich pracovať vo sfére, v ktorej dominujú muži. Pomohlo mi to budovať aj sebavedomie a motivovalo ma to k samoštúdiu.”


O úspechu svedčí aj fakt, že podľa záverečného dotazníka spokojnosti sa až 92% zúčastnených vyjadrilo, že sa v IKT chce vzdelávať aj ďalej! Najúspešnejšie zastúpené témy na ďalší sebarozvoj boli dátová analytika, projektový manažment a programovacie jazyky.


“Tešíme sa, že kľúčové informácie zo všetkých prednášok sú zaznamené vo forme vizuálne atraktívnych videí dostupných aj širokej verejnosti na YouTube kanáli Ženského algoritmu,” dodáva Zuzana Sotáková.


Primárnym cieľom projektu bolo nadchnúť pre nové digitálne zručnosti. Pridanou hodnotou je však fakt, že až 63% zo zúčastnených žien na záverečnom prezenčnom stretnutí v Košiciach vyjadrilo záujem zmeniť kariéru a nasmerovať ju na oblasť IT.

Ďakujeme Nadácii Pontis za vzdelávanie v rámci prvej časti programu Impact Lab, ktoré pomohlo našej organizácii, aby sme vytvorili úspešný koncept Skill In prispievajúci k digitálnej transformácii žien na Slovensku.

Comments


bottom of page