top of page
  • Writer's pictureLenka Hlinkova

4 faktory, ktoré posúvajú ženy kariérne vpred

Updated: Apr 8

V decembri sme sa vás v ankete pýtali, čo vás brzdí v napredovaní. Mapovali sme situáciu predovšetkým v našej Lean In komunite - medzi vami, ktoré nás sledujete, čítate, ste členky Lean In circles alebo chodíte na naše workshopy. Vo vašich úprimných, občas až šokujúcich odpovediach, sme objavili 4 podstatné faktory, ktoré ženy posunú kariérne vpred. Naša kompletná interpretácia výsledkov prieskumu, je na osem minút čítania a nájdete ju v druhej časti článku. "Destilát" z prieskumu pre zaneprázdnené je hneď v úvode a nezaberie vám viac než 2 minúty.Z odpovedí od 108 zapojených žien reprezentujúcich našu komunitu vyplynulo, že najväčšou brzdou v napredovaní žien bez ohľadu na vek či zamestnanie, je nedostatočná sebadôvera. Popri nej nás spomaľuje neférové zaobchádzanie na pracovisku, nedostatočná pomoc partnera a neefektívny sebarozvoj. 65% žien nepozná svoje silné stránky a viac ako polovica opýtaných nevie, ako ich rozvíjať.


Mamy majú sebarozvoj o to náročnejší, že oproti ženám bez detí, ktoré majú na seba 1-3 hodiny denne alebo viac, ženy s deťmi si na seba dokážu denne vyčleniť menej než hodinu, aj to mnohé len zriedka či cez víkend.


66% žien má pocit, že nemá prístup k spravodlivým platovým a kariérnym príležitostiam len preto, že sú ženy a v dotazníku nešetrili svojimi osobnými skúsenosťami. Z praktických foriem podpory žien zamestnávateľom bola najčastejšie vyzdvihovaná možnosť práce z domu, skrátené úväzky alebo flexibilný pracovný čas. Až 56% žien si myslí, že ich súčasné povolanie nekorešponduje s vyštudovaným odborom a rovnaké percento žien je so svojim zárobkom nespokojných.


Polovica respondentiek si delí s partnerom práce v domácnosti "fifty-fifty", 43% zadaných žien uviedlo, že robí doma výraznú väčšinu a tri sa pochválili, že výraznú väščinu domácich prác zvláda partner. Až 44% žien uvádza, že ich partner v ich ambíciách nepovzbudzuje, 53% mužov neoceňuje prínos svojich partneriek nahlas.  68% partnerov ženy v raste nijako prakticky nepodporuje a len 46% žien uviedlo, že im ich polovička dáva priestor na sebarozvoj a čas pre seba.


Oproti ženám bez detí o niečo menej mám ašpiruje na kariérny posun či odborné vzdelávanie, avšak ten rozdiel nie je taký výrazný a je stále veľa takých mám, ktoré tieto ambície majú. Mamy zase ženy bez detí prevyšujú v plánoch úplne zmeniť kariérne smerovanie alebo začať podnikať. V kolónke vyhradenej pre vaše top 3 ciele na rok 2021 rezonoval plán zdravšie žiť, zvýšiť si kvalifikáciu, cestovať, urobiť si úspory a získať zvýšenie platu. Keď sme výsledky rozdelili medzi mamy a nemamy, všimli sme si zaujímavý rozdiel. Mnohé plánujú rozbehnúť vlastný biznis alebo dosiahnuť vyšší zárobok.


Ak vás výsledky zaujali, prečítajte si celý report, popretkávaný vašimi autentickými odpoveďami, nižšie.


 

Kompletné výsledky prieskumu (na 10 minút)


Profil našich respondentiek


108 vašich odpovedí nie je dostatočne veľká vzorka na to, aby sme zistenia mohli aplikovať na všetky slovenské ženy. Ale je dostatočne veľká a pomerne reprezentatívna na to, aby sme pochopili, čo ženy posúva vpred a naopak, brzdí.


Viac ako polovica respondentiek bola vo veku 25-34 rokov, 37% odpovedí prišlo z Bratislavského kraja, 23% z Košického, zvyšok z ostatných kútov Slovenska, čo sa takmer zhoduje so štatistikami sledovateliek na našich sociálnych sieťach.Takmer 70% z účatstníčiek prieskumu nemá deti, 75% má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1., 2. stupňa alebo postgraduálne štúdium. 40% z vás odpovedalo, že je zamestnaných na plný úväzok, 9% na čiastočný, 16% podniká, 26% študuje (časť popri práci), 10% je na materskej dovolenke a 12% je nezamestnaných. Čo by týmto ženám, a možno aj vám, pomohlo kariérne napredovať?


1. Férový zamestnávateľ


Ak je zamestnávateľ, u ktorého pracujeme, neférový, manažment rozhoduje na základe nevedomých predsudkov a nevytvára inkluzívne pracovné podmienky, kariérny rast v takejto firme bude pre ženy náročnejší ako pre mužov. Mnohé si v takom prostredí musíme naostriť lakte a neustále balancovať medzi tradičným ponímaním mužskej autority a prejavovanou ženskosťou. Pre ženu v organizácií fungujúcej podľa mužských pravidiel schopnosť nie je vždy ľahké presadiť sa a pritom ostať autentická.


66% žien má pocit, že nemá prístup k spravodlivým platovým a kariérnym príležitostiam len preto, že sú ženy. V prieskume sa podelili o svoje skúsenosti:


"Pracujem v skoro úplne mužskom biznise, kde cítim, že ako žena nemám také slovo a neberú ma príliš vážne. Som si istá, že len preto, že som žena, som pri nástupe dostala menší plat, ako dostali moji mužskí kolegovia."

"Vraj "každá žena, ktorá je vo vyššej pozícii, išla cez posteľ”, a podobné primitívne názory náhodného okolia. Človek pri takýchto veciach stráca chuť, pretože kto by len chcel neoprávnene na seba počúvať takéto veci?"

"Mimopracovné stretnutia sú spravidla v mužskom kolektíve."

"Každý očakáva, kedy otehotniem (30 rokov, vydatá). Bývalý šéf má iný meter na mužov a ženy v tíme, asi neuvedomelo. Vnímam, že mužským kolegom sa ich zásluhy zveličujú."

"Takmer všetky vedúce pozície v mojej práci zastávajú muži."

"Pracujem v oblasti, kde je väčšinové zastúpenie žien, takže v mojej práci nespravodlivosť kvôli tomu, že som žena, nepociťujem."

"V biznise viac akceptujú mužský návrh, presadenie mužského princípu. Máloktorý chlap berie ženu za rovnocenného partnera..."


"Pociťujem dlhodobo (13 rokov) platovú i kariérnu nerovnosť mužov a žien v oblasti automotive. Mám pocit, že žena musí byť o 30% lepšia ako muži, aby dostala rovnaký plat alebo pozíciu ako muži. Ešte stále sa nájdu kolegovia, ktorí ma počas neprítomnosti asistentky požiadajú o uvarenie kávy alebo iné “službičky”, ktoré by zvládli aj sami."

"Za rovnakú prácu na pobočke banky mal muž vyšší plat, lepšie možnosti na prestup na iné pozície..."

Pýtali sme sa aj na konkrétne spôsoby, akými vaše firmy podporujú ženy na líderských pozíciách alebo rodičov pred, počas a po návrate z rodičovskej dovolenky. Presne polovica odpovedí zamestnaných respondentiek sa niesla v duchu podpory, ktorú od svojej firmy cítia. Druhá polovica, naopak vôbec, prípadne menovali prekážky, akým v práci v porovnaní s mužmi čelia. Z praktických foriem podpory bola najčastejšie vyzdvihovaná možnosť práce z domu, skrátené úväzky alebo flexibilný pracovný čas.


"Podpora žien a rodičov sa u nás hlása iba formálne, realita je iná."

"Aktuálne som doma, ale v bývalej firme (zastávala som vyššiu manažérsku pozíciu) bolo prostredie extrémne nepriateľské voči ženám vo vyššej pozícii, boli na ne kladené oveľa vyššie nároky ako na muža v tej istej pozícii. Dennodenne som musela dokazovať, že na to mám."

"U nás je rovnosť príležitostí, každý názor je vypočutý, každá z kolegýň má priestor sa plnohodnotne rozvíjať podľa vlastných túžob.""Snažia sa vyzdvihovať ženy na líderských pozíciách verejne, veľa sa hovorí o diverzite a inklúzií, mamičky na materskej majú možnosť vrátiť sa z materskej skôr na skrátený úväzok. Vo všeobecnosti firma podporuje prácu z domu a flexibilný pracovný čas. Bolo to tak aj pred pandémiou."

Tretina žien v prieskume uviedla ako podstatnú prekážku v kariérnom napredovaní svoju nedostatočnú či nesprávnu kvalifikáciu. Až 56% žien si myslí, že ich súčasné povolanie nekorešponduje s vyštudovaným odborom a rovnaké percento žien je so svojim zárobkom nespokojných.


Problém s príležitosťami vidí 27% žien aj v lokalite, kde žijú a ktoré ponúkajú malý počet relevantných pracovných ponúk. Štvrtina odpovedí odkazovala na nedostatok príležitostí posúvať sa v súčasnej práci ďalej.


64% žien v prieskume priznalo, že boli v práci obeťami alebo svedkami sexuálneho obťažovania, či už vo forme fyzickej, v podobe nevhodných návrhov, komentárov alebo emailov.


Pracujúca matka je oxymoron ešte aj v 21. storočí


Takmer každá piata žena ako prekážku v kariérnom raste uvádza fakt, že sa stará o blízkeho. Či už je to dieťa alebo chorý člen rodiny, európske štatistiky len potvrdzujú, že Slovensko má jeden z najmenej flexibilných pracovných trhov v Európe, pokiaľ ide o pružnosť pracovných úväzkov. Firemné politiky typu "všetko alebo nič", čiže "plný úväzok alebo ostaň doma", ženám v postupe nepomáhajú. Ani v kariérnom, ani finančnom. A sociálna politika na Slovensku to dostatočne nerieši. Ženy na reťazových materských navyše trestá nižším materským príspevkom pri ďalšom dieťati, ak si medzi tehotenstavmi privyrába.


Je stále viac firiem, ktoré vidia v diverzite a inklúzii cestu, ako si prilákať a udržať viac talentov. My sa im snažíme pomáhať s budovaním stratégie, implementácie a dlhodobého urdžania inklúzie, osvetou zvyšujeme citlivosť na nevedomé predsudky, asistujeme so zakladaním firemných circles a vzdelávame manažérky. Ak ste na vedúcej pozícii a nie ste so situáciou vo vašej spoločnosti spokojné, máte šancu ju zmeniť. Ak nie, máte stále možnosť zmeniť firmu. Alebo rozbehnúť tú vlastnú.2. Nápomocný partner


63% respondentiek uviedlo, že žije v partnerskom vzťahu. Polovica respondentiek si delí s partnerom práce v domácnosti "fifty-fifty", 43% zadaných žien uviedlo, že robí doma výraznú väčšinu a tri sa pochválili, že výraznú väščinu domácich prác zvláda partner. Pomer mužov, ktorí sa rovnomerne podieľajú na domácnosti, sa s príchodom detí našich respondentiek zníži z 35 na 30%.


So starostlivosťou o deti je to podobné. Tretina mám si delí zodpovednosti s partnerom rovnomerne, zvyšné dve tretiny priznávajú, že väčšina povinností okolo detí je primárne na ich pleciach, aj keď nie sú všetky na materskej a pracujú rovnako ako partner. Partnera ako prekážku v kariérnom raste uviedlo v dotazníku len 5 žien. A čo peniaze? Necelá polovica žien (44%) uviedla, že zarába menej ako partner. Len 6% žien v našom prieskume zarába viac, zvyšok zhruba rovnako.


"Pred nastúpom na materskú dovolenku som bola vedením nútená podať výpoveď. Súhlasila som, nakoľko počas trvania pracovného pomeru som bola nespokojná s nekorektným správaním vedenia. Prišla som o mnoho výhod, ktoré by vyplynuli z trvania pracovného pomeru, ale išlo mi predovšetkým o psychickú pohodu a zbavila som sa veľkého stresu."

Pôsobí rodina ako zmierňovač stresu? Napriek oveľa masovejším prieskumom, ktoré ukázali, že pracujúce mamy to majú počas pandémie najťažšie, v našom malom komunitnom prieskume najväčšiu mieru stresu prežívajú pracujúce ženy bez detí. Pracovne sme ich nazvali "nemamy". Hypotézu, že deti môžu ženám zmierňovať stres sa nám zatiaľ potvrdiť nepodarilo.Ako môže pomocť partner?


Čo môže urobiť muž, okrem priloženia ruky k domácnosti, aby pomohol svojej partnerke napredovať? Stále viac slovenských otcov sa každý rok odoberá na rodičovskú dovolenku, čím umožnia partnerke vrátiť sa skôr do práce. No až 44% žien uvádza, že ich partner v ich ambíciách nepovzbudzuje, 53% mužov neoceňuje prínos svojich partneriek nahlas. A to by im rozhodne dvihlo sebadôveru. 68% partnerov ženy v raste nijako prakticky nepodporuje a len 46% žien uviedlo, že im ich polovička dáva priestor na sebarozvoj a čas pre seba. Dvojkariérové partnerstvá existujú aj vydržia, ak to nie je stále len jeden, ktorý dáva tomu druhému na križovatke ambícii prednosť.3. Efektívny sebarozvoj


Sny sa neplnia tým, ktorí len snívajú, ale tým, ktorí na nich pracujú. Seba však môžeme rozvíjať, len ak na to máme vyhradený čas. Práca, deti, domácnosť, rodičia, školy, škôlky, aspoň pár hodín spánku... Deň má len 24 hodín a z čoho uštipnúť, aby sme našli priestor na svoje aktivity? To je dilema mnohých žien a ich počet strmo rastie so zmenou statusu na "mama". Zaznamenali sme výrazný rozdiel medzi množstvom voľného času, ktorý majú mamy a tým, ktorý majú ženy bez detí.Kým väčšina bezdetných žien si na seba dokáže nájsť 1-3 hodiny alebo aj viac než 3 hodiny denne, mamy sú na tom oveľa horšie. Je len málo tých, ktoré na seba majú aspoň hodinu denne. Mamy na svoje aktivity majú čas len zriedkavo alebo výlučne cez víkend. A keď už, tak je to najmä pobyt v prírode, dobrá kniha, šport alebo vzdelávanie. Ženy bez materských povinností okrem toho preferujú sledovanie alebo tvorbu umenia a čas s priateľmi.Práca na sebe nie je len o tempe, ale najmä o smere, akým sa uberá. 65% žien z nášho prieskumu nepozná svoje silné stránky, neskúšali si urobiť osobnostnú SWOT maticu, Gallup test alebo iný kvalifikovaný test (odporúčame napríklad bezplatný test osobnosti 16personalities) na odhalenie svojich predností a talentov. Viac než polovica všetkých odpovedí sa prikláňala k názoru, že vôbec nevedia, ako svoje silné stránky rozvíjať. Poznáte už svoje poslanie? Viete, akým smerom sa chcete kariérne uberať? Na tieto otázky vám pomôžu zodpovedať napríklad knihy Objavte svoje prečo a Dizajnérom vlastného života alebo rozhovory s kariérnou koučkou či koučom.


Materstvom ženy pracovné ambície nestrácajú


Potešilo nás, že len hŕstka žien odpovedala, že momentálne neplánuje v oblasti kariéry nič meniť a dúfame, že je to preto, že sú s ňou spokojné. Oproti ženám bez detí o niečo menej mám ašpiruje na kariérny posun či odborné vzdelávanie, avšak ten rozdiel nie je taký výrazný a je stále veľa takých mám, ktoré tieto ambície majú. Mamy zase ženy bez detí prevyšujú v plánoch úplne zmeniť kariérne smerovanie alebo začať podnikať. Materská dovolenka môže byť predsa len kariérnym míľnikom, kde máme čas zastaviť sa a prehodnotiť svoje ďalšie kroky.


Je to práve väčšina mám, ktoré vnímajú dobu starostlivosti o dieťa ako najvýznamnejšiu stopku v kariérnom raste. Istotne by pomohli štátne stimuly pre ženy, ktoré sa chcú vrátiť do pracovného procesu skôr než o 3 roky po pôrode, viac predškolských zariadení a od zamestnávateľov taktiež vyššia flexibilita pracovných uväzkov či podpora vzdelávania zamestnancov na rodičovskej dovolenke.


"Ak má dieťa menej ako 2 roky, firma, kde pracujem, umožňuje matke pracovať 6 mesiacov v skrátenom úväzku."

Je mentoring to, čo ženám dopomôže k úspechu?


Len 15% z opýtaných má mentora alebo mentorku, s ktorými sa pravidelne stratáva a až 71% z vás sa bude obzerať po mentoringu už v tomto roku. Ale je skutočne ďalšie vzdelávanie tým, čo potrebujeme? Na Slovensku majú ženy vyššie priemerné vzdelanie a aj napriek tomu zarábame o pätinu menej ako muži.


"Dokonca sme sa s v práci stretli s tým, že neprijali muža na naše pozície, lebo by mu museli dať vyšší plat."

Podľa oxfordskej štúdie Women In Leadership od Deborah Rhode sú ženy už prementorované, potrebujú radšej sponzora. Mentor je zväčša externý odborník, sponzor je vplyvný človek z práce, ktorý nám verí a vidí v nás potenciál. Môže byť zároveň aj našim mentorom, no má možnosť presadiť nás za zatvorenými dverami manažmentu, kde sa robia rozhodnutia. Mentor pomáha k získaniu zručností, sponzor k povýšeniu.


Na sebarozvoj nemusí byť človek sám. Skupinou, ktorá vás podrží, je napríklad Lean In circle, ktorý si môžete bezplatne založiť kdekoľvek ste a obklopiť sa podobne zmýšľajúcimi ženami. S nimi vďaka kvalitne vypracovaným materiálom napredujete po celý rok spoločne.4. Dostatočná sebadôvera


Najfrekventovanejšia brzda v našom napredovaní, a to s obrovským náskokom pred ostatnými, je nedostatok sebadôvery. Tá chýba vyše polovici žien v prieskume a to sa v ňom zišli vzdelané, zamestnané a dobre zarábajúce profesionálky. Rozbili sme odpovede aj podľa veku dúfajúc, že vekom sebadôvera stúpa, no žial bola nízka vo všetkých vekových kategóriách. Ženy vo veku 25 - 34 boli na tom o niečo lepšie, no s pribúdajúcimi rokmi to šlo opäť dolu vodou.Zaujímavé pozorovanie je, že mamy si veria dvakrát častejšie než ženy bez detí. Žeby to bolo tým, že keď zvládneme pôrod/y a náročnú prácu okolo bábätiek, máme pocit, že už zvládneme všetko ostatné?


Na workshope #IamRemarkable, kde si s nami už vyše tristo žien zlepšilo zručnosti sebaprezentácie a schopnosť vnímania vlastnej hodnoty, sa často stretávame s tým, že majú problém vymenovať 10 vecí, pre ktoré sú na seba hrdé. Bez poznania svojich silných stránok ich nedokážeme kultivovať. Bráni nám to tiež v kariérnom postupe, v schopnosti predať sa. Kto v nás a naše schopnosti uverí, ak v ne neveríme my samy?


"Cítim sa neisto a častokrát môžem pôsobiť ako človek, ktorý sa nevie rozhodnúť. Horšia je skutočnosť že mám viest tím."

Po čom ženy túžia


Na záver sme sa pýtali, aké sú vaše top 3 ciele na rok 2021. Rezonoval plán zdravšie žiť, zvýšiť si kvalifikáciu, cestovať, naakumulovať úspory a získať zvýšenie platu. Keď sme výsledky rozdelili medzi mamy a nemamy, všimli sme si zaujímavý rozdiel. Mamy naberajú nový vietor do plachiet. 


Značne viac mám než žien bez detí pociťuje potrebu žiť zdravšie, rozbehnúť vlastný biznis či vydobiť si zvýšenie platu.


"Nepociťujem nedostatok kariérnych príležitostí alebo nespravodlivé platové ohodnotenie. Problém vidím u seba - v nedostatku sebavedomia, ochoty zariskovať a ísť do samostatného podnikania."

Tak čo nás skutočne brzdí?


Všetky 4 faktory, ktoré ťahajú ženy kariérne vpred - férový zamestnávateľ, nápomocný partner, efektívny sebarozvoj a dostatočná sebadôvera - fungujú vo vzájomnej synergii. A tak, čo nás skutočne brzdí v raste? Zamestnávateľ? Partner? Naše rozhodnutia sú v našich vlastných rukách.


Vďaka výsledkom tohto prieskumu vieme Slovenkám ešte konkrétnejšie pomáhať v sebarozvoji, kariérnom raste, motivácii či pestovaní sebadôvery. Dovoľte nám robiť vám na ceste za vašimi ambíciami spoločnosť. A kedykoľvek sa vám bude zdať, že narazíte na múr, ktorým sa nedá pohnúť, obráťte sa na nás. Lebo my v Ženskom algoritme sme presvedčené, že veľké veci sa pohnú (k lepšiemu), len keď sa do nich oprieme spoločne.
Dáta spracovala Miroslava Süčová Vernarská, Data Scientist

Comments


bottom of page