top of page
  • Writer's pictureLenka Hlinkova

Našli sme spôsob, ako pomôcť ženám s reštartom kariéry

Updated: Apr 8

Ešte v decembri minulého roka sme sa v rámci prieskumu pokúsili zmapovať, čo brzdí pracujúce ženy v kariérnom napredovaní. A ako bolo zhrnuté v článku 4 faktory, ktoré posúvajú ženy kariérne vpred, najväčšou brzdou nebol nedostatok kvalifikácie, zručností či skúseností ani materstvo alebo málo nápomocný partner, ale nedostatočné sebavedomie. Na tom sa zhodla väčšina našich respondentiek, či už to boli mamy na rodičovskej dovolenke, študentky, držiteľky doktorátu alebo profesionálky s 20-ročnou praxou. Odvtedy sme aktívne hľadali spôsoby, ako tento problém efektívne adresovať. V programe Back IN Business sme sa zamerali na matky na materskej dovolenke, ktoré na pracovnom trhu často čelia diskriminácii. Pilotný experiment sa ukázal ako efektívna sociálna inovácia.Ženy si s nami v priebehu troch mesiacov oprášili mäkké zručnosti, zdokonalili tie digitálne a jazykové, vylepšili životopis, pripravili sa na pracovný pohovor a navyše mali priestor konzultovať svoje ďalšie pracovné smerovanie a silné stránky s kariérnymi koučmi. Boli medzi nimi ženy prevažne z korporátneho pracovného prostredia, s minimálne dvojročnou predošlou praxou, ktoré sa vracajú do práce po dvoch až siedmych rokoch. Menším skupinkám zo západného a východného Slovenska sa podarilo stretnúť aj osobne, ale inak celé vzdelávanie prebiehalo online. Účastníčky vítali možnosť pozrieť si prednášky občas aj zo záznamu, ak sa náhodou nemohli nejakej zúčastniť. Vďaka nášmu rozhodnutiu časť podujatí otvoriť bezplatne aj pre verejnosť sa okrem vybraných žien zúčastnilo programu viac ako 230 ľudí.


Čo odhalila spätná väzba a psychologický prieskum, ktorý účastníčky v rámci projektu absolvovali?


Účastníčky a lektorky programu počas online workshopu

Nemusí to ísť z nuly na sto


Súčasťou projektu boli aj diskusie s predstaviteľmi firiem, kde sme spoločne preberali možnosti čiastočných úväzkov, či inšpiratívnymi ženami na manažérskych pozíciách o schopnosti udržiavať si mentálne zdravie. Ukázalo sa, že viacero zamestnávateľov už možnosť čiastočných úväzkov podporí, aj keď ich aktívne neponúka. Druhou stranou mince je však riziko, že zamestnávateľ bude očakávať rovnaké množstvo práce, ako v prípade plného úväzku, len za kratší pracovný čas a nižšiu mzdu - na to si už musia zamestnankyne dohliadnuť pri podpise pracovnej zmluvy.


"Program predčil moje očakávania. Inšpiroval ma ku zladeniu osobného a pracovného života a povzbudil k tomu, že zamestnávateľovi sama navrhnem skrátený úväzok, aj keď mi ponúkal iba plný. V septembri nastupujem na 75% úväzok (ako prvý človek v histórii firmy s 300 zamestnancami) a inšpirovala som aj ďalšie ženy." Ingrid, 30 rokov, 1 dieťa


Materská nemusí byť kariérny hendikep


Okrem subjektívneho hodnotenia nadobudnutých zručností a spokojnosti absolventiek s obsahom vzdelávacích stretnutí, sa nám podarilo zmapovať aj ich nárast sebaistoty. Použili sme na to psychologickú metódu pomocou tzv. škály seba-účinnosti a sebaistoty či sebaúcty (self-efficacy and self-esteem scale). Sebaistotu zvlášť predstavovať netreba, ale seba-účinnosť je mimo akademických sfér neznámy pojem. Znamená sebauplatnenie, či vnímanú osobnú účinnosť a je to presvedčenie ľudí o ich schopnosti mať kontrolu nad úrovňou ich fungovania a udalosťami, ktoré ovplyvňujú ich životy. Výsledky merania predčili naše očakávania. Program významne zvýšil seba-účinnosť absolventiek, viac ako 80% z nich sa posunulo o 2 - 9 bodov v rámci 11-bodovej škály.Aj sebaistota absolventiek sa v priebehu troch mesiacov pohla výrazne vpred.Rozvoj zručností budúcnosti


Pred začiatkom programu len 10% účastníčok uviedlo, že vie, ako má rozvíjať svoje silné stránky. Na konci programu to tvrdilo až 55% z nich.


"Pre mňa to bolo veľmi prínosné. Mala som pocit, že ma to opäť vtiahlo do toho IT sveta, ktorý som opustila príchodom dieťaťa. Zo začiatku som mala pocit, že za tých 5 rokov sa toho strašne veľa zmenilo, veľa vecí pribudlo, ale časom som sa do toho opäť dostala. Viem, čomu sa mám venovať, čo mám rozvíjať." Martina, 35 rokov, 2 deti

Najpozitívnejšie u seba hodnotili ženy rozvoj manažmentu času, sebaprezentácie a kritického myslenia. Nasleduje nadväzovanie kontaktov, manažérske schopnosti, emocionálna inteligencia, orientácia v IT povolaniach a porozumenie procesu vývoja digitálnych produktov. Všetko sú to zručnosti potrebné pre trh práce roku 2022 aj podľa Svetového Ekonomického Fóra."Za mňa úplne najužitočnejší bol workshop, v ktorom lektorka vysvetľovala IT pozície - doteraz som počúvala všade len to, ako sa to vysvetliť nedá, a aha, dalo sa! Pre mňa to bolo zaplnenie veľkej čiernej diery - čo sa prehľadu v IT svete týka." Lucia, 39 rokov, 1 dieťa

Pomer žien spokojných s vizuálnou stránkou svojho životopisu sa zvýšil v priebehu programu z 33 až na 85%. Viac ako polovica (55%) sa cíti pripravená na pohovor v slovenčine alebo angličtine oproti pôvodným 14%.


"Váš program mi otvoril oči, zistila som, že som všetko nezabudla, ze mám čo ponúknuť novému zamestnávateľovi. Prekopala som CVčko na jednoduchý a prehľadný životopis. Som šťastná, že som našla ženy, ktoré majú rovnaké pocity ako ja, aj keď každá sme iná, riešime rovnaké problémy a nepripadala som si tak sama. Rozhovor s koučkou bol podnetný, bolo to pre mňa také nastavenie zrkadla a nakopnutie, ako ďalej." Andrea, 36 rokov, 1 dieťa

Sieť strategických kontaktov relevantných pre svoje kariérne smerovanie ohodnotila ako dostatočne širokú po skončení programu každá druhá absolventka, pričom na začiatku ju tak hodnotila len každá piata z nich.Plnou parou naspäť do zamestnania

Veľmi nás potešilo, že na konci programu sa všetky účastníčky cítili motivované vrátiť sa do práce, pričom v úvode sa na to tešilo len 60% z nich. Dve naše šikovné absolventky program nakopol rozbehnúť vlastné podnikanie.


"Vyplnili ste veľkú dieru na trhu - nielen, čo sa týka vzdelávania, ale aj vzájomnej podpory, budovania sebavedomia a sebarozvoja. Pre mňa osobne boli napokon najprínosnejšie panelové diskusie - zistenie, ako sa veci majú, čo všetko je (v niektorých firmách) už na dobrej ceste ohľadom postoja k ženám po MD, ako sa mnohé úspešné (resp. spokojné) ženy vysporiadali s materstvom a podobne." Lucia, 39 rokov, 1 dieťa

Tento projekt podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis, vďaka čomu sa ho mohli účastníčky v pilotnej fáze zúčastniť úplne bezplatne. V budúcnosti plánujeme program sprístupniť pre všetkých rodičov - mamy aj otcov, ktorí potrebujú pred nástupom do práce oprášiť nie len sebavedomie, ale aj najžiadanejšie zručnosti na súčasnom trhu práce. Ďalšie kolo programu otvárame v novembri 2021.


Organizačný tím projektu Back IN Business
"Ďakujem, že sa vďaka vám vraciam do práce, že sa tam vraciam sebavedomá a odhodlané zvládnuť work-life balance!" Júlia, 36 rokov, 3 deti

Psychologickú, dátovú analýzu a vizualizácie dát k článku spracovala Mgr. Miroslava Vernarská, PhD.

Comments


bottom of page