top of page
  • Writer's picturePetra Križovenská

Silné líderky pre lepšiu budúcnosť: Ready to Lead Academy mení hru pre ženy v exekutíve

Updated: Apr 8

Na Slovensku zastávajú ženy v exekutíve len 20% celkových pracovných pozícií. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli prispieť svojou troškou k zmene a rozhodli sme sa spustiť program Ready To Lead Academy - akadémiu pre začínajúce a ašpirujúce líderky.19. septembra sa nám podarilo spustiť už 4. kolo tohto programu. V priebehu prvých dvoch kôl sa nám podarilo vyškoliť až 64 žien, ktoré sa počas štúdia naučili nielen to, ako byť autentickou, inkluzívnou a otvorenou líderkou, ako manažovať svoj čas a energiu, ale nadobudli aj digitálne zručnosti a naučili sa využívať technológie vo svoj prospech.


Okrem toho sme sa v Ready To Lead Academy zameriavali aj na vytváranie sietí a vzájomného podporovania medzi našimi účastníčkami. Naše líderky mali príležitosť diskutovať a zdieľať svoje skúsenosti, učiť sa od seba navzájom a vytvárať spojenia v rámci svojich oblastí pôsobenia. Veríme, že táto komunita bude aj naďalej rásť a pomôže posilniť pozíciu žien v exekutíve na Slovensku.


S každým ďalším kolom sa snažíme zlepšovať a modifikovať sylaby tak, aby priniesli čo najviac úžitku všetkým zúčastneným. Kľúčovou je pre nás spätná väzba - pýtame sa, porovnávame a vyhodnocujeme. Nielen preto, aby sme sa vedeli zlepšovať my, ale aj preto, aby sme videli, ako a v čom sa zlepšili naše účastníčky.

Aké pozitívne závery vyplynuli z nášho prieskumu?


Významná zmena nastala v tom, ako absolventky vnímajú svoju vlastnú úroveň líderských zručností, nielen v súvislosti s ich prácou, ale vo všeobecnej rovine. Pri otázke Ako momentálne hodnotím úroveň svojich líderských zručností? nás potešila výrazná zmena, z počiatočného priemerného hodnotenia 2,2 sa po ukončení kurzu absolventky dostali na priemernú úroveň 2,7.Pri tvrdení Viem, ako mám svoje silné stránky rozvíjať sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel. Počas programu sme sa venovali rozoznaniu svojich silných stránok, manažérskeho štýlu a spôsobom, ako ich rozvíjať, no udržiavať svoj prejav autentický. Kládli sme dôraz aj na inkluzívny manažment, ktorý manažérkam pomáha rozpoznať silné stránky aj v rámci členov/niek svojho tímu a pomáhať im rozvíjať ich.Za bariéru na ceste k úspechu pokladali naše účastníčky aj fakt, že si častokrát nedokážu priznať vlastné úspechy. Po absolvovaní programu sme však zaznamenali viditeľný progres a pri tvrdení Nedokážem si priznať vlastné chyby sa viaceré účastníčky vyjadrili zvýšenú schopnosť svoje úspechy nie len priznať, ale aj efektívne odprezentovať.Čo nás však teší úplne najviac sú pozitívne spätné väzby"Tento mesiac sa mi splnil môj osobný cieľ o niečo skôr, ako som plánovala, a bola som povýšená na líderku projektového oddelenia! A musím povedať, že mi v tom pomohol aj Váš kurz, dodal mi odvahu, sebavedomie a prípravu na výzvy, ktoré ma čakajú. Ku kurzu sa budem pravidelne vracať!" Mária, Holandsko


"Veľakrát si momentálne pri svojej práci spomeniem na to, čo som sa počas vzdelávania naučila. Ready To Lead Academy je skvelá šanca, ako sa posunúť a to nielen vzdelávaním, ale aj krokom vpred ku sebadôvere v tom čo robíme." Zuzana, Trenčiansky kraj


"Pred programom som mala tendenciu akceptovať to, čo prichádza zhora, ako nemenné. Teraz cítim sebavedomie postaviť sa za seba a za svoje názory. Oceňujem stretnutie s mentorkou, vďaka ktorému som si potvrdila, že zmeny, ktoré som zaviedla do svojho pracovného života su správne." Mária, Bratislavský kraj


Svet naozaj potrebuje viac žien vo vedení. Nezmeškaj svoju príležitosť a prihlás sa na Ready To Lead Academy ešte dnes.


Comentários


bottom of page