top of page
  • Writer's pictureŽenský algoritmus

Tohtoročné zapojenie slovenských škôl do európskej iniciatívy CodeWeek bolo rekordné

Updated: Apr 8


V dňoch 7.-22. októbra sa uskutočnil v poradí 11. ročník Európskeho týždňa programovania (CodeWeek). Cieľom iniciatívy, do ktorej sa v aktuálnom roku zapojilo až 74 európskych krajín je zviditeľniť programovanie a ukázať nielen mladým, ale aj dospelým, ako eliminovať stereotypy spojené s programovaním, oživiť svoje nápady prostredníctvom kódu, a tiež motivovať k ďalšiemu rozvoju vzdelávania v tejto oblasti. Zapojenie slovenských škôl do CodeWeek-u bolo rekordné – programovanie si na vlastnej koži vyskúšali žiaci materských, základných, stredných aj vysokých škôl.
Európsky týždeň programovania na Slovensku bol podporený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) a realizovala ho Digitálna koalícia spolu s partnermi - organizáciami Ženský algoritmus, Aj Ty v IT, Junior Achievement Slovensko a firmou NEXTECH. Organizátori CodeWeek na Slovensku sa spojili, aby spropagovali túto jedinečnú a inšpiratívnu príležitosť pre študentov, pedagógov a všetkých tých, ktorí sú zapojení do oblasti digitálnej edukácie. „Európsky týždeň kódovania nie je iba sériou aktivít, ale aj príležitosťou na zlepšenie digitálnej gramotnosti, podporu tvorivosti a inovácií v našom vzdelávacom systéme a podnietenia záujmu o digitálne technológie medzi mladými ľuďmi,“ vysvetľuje Anton Jelenčiak, generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy MIRRI SR.

V súčasnej dobe, kedy digitalizácia prenikla do každého aspektu nášho života, znalosť programovania a schopnosť riešiť problémy prostredníctvom technológií sa stávajú kľúčovými. Tieto zručnosti umožňujú nielen mladým ľuďom rozvíjať svoje kreatívne myšlienky, ale aj dospelým a starším objavovať nové spôsoby, ako využiť digitálny svet na dosiahnutie svojich cieľov a zlepšiť kvalitu života. Európsky týždeň programovania približuje programovanie a digitálnu gramotnosť interaktívnou a pútavou formou.


„Počas celého októbra sme v spolupráci s partnermi realizovali informačné online webináre pre učiteľov. Ich cieľom bolo zoznámiť účastníkov s iniciatívou, predstaviť im výhody, aké z aktivity CodeWeek pre ich inštitúciu vyplývajú a detailne im ukázať dve vybrané aktivity, ktoré môžu veľmi jednoducho implementovať na svoje vyučovacie hodiny či technické krúžky,“ spresňuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.Screenshot z jedného z online webinárov pre učiteľov

Na viaceré webináre sa celkovo zaregistrovalo 204 účastníkov zo všetkých slovenských krajov. V celkovom počte účastníkov boli zastúpené základné školy, ale i materské, stredné, spojené a vysoké školy, osemročné gymnáziá a vzdelávacie organizácie. Spokojnosť s praktickým webinárom potvrdzujú aj pozitívne spätné väzby od pedagógov. 15 najaktívnejších z nich odmenili partneri ročným predplatným časopisu Nextech. „Som rada, že sa JA Slovensko pridalo k tejto iniciatíve, pretože rozvoj digitálnych zručností a podnikavosti u mladých ľudí považujem za kľúčové kompetencie pre ich budúci úspech v digitálnej ekonomike. Verím, že výsledkom takýchto projektov môže byť vytvorenie silnejšej základne pre inovácie a podnikanie v našej krajine,“ konštatuje Marta Slováková, riaditeľka neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko.


Vzdelávací workshop HTML/CSS pre ženy v Košiciach

Slovensko sa do realizácie Európskeho týždňa programovania zapája od jeho začiatku. 11. ročník CodeWeek-u však jasne potvrdil, že záujem žiakov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti, o zapájanie do iniciatív zameraných na rozvoj digitálnej gramotnosti rastie. „V tomto roku sa nám aj vďaka aktívnejšej prítomnosti v európskej komunite podarilo zaradiť na mapu Code Weeku o polovicu viac projektov ako minulý rok. Spolu 252 aktivít sa líšilo nielen cieľovou skupinou, ale aj škálou tematického zamerania. Viac ako čísla nás ale potešilo, že veľká časť týchto aktivít prebiehala na základných školách. Programovanie je o možnosti tvoriť svet podľa svojich predstáv, je preto skvelé, ak deti už od útleho veku vedieme k tomu, aby využili túto príležitosť, “ vysvetľuje Monika Kapráliková, marketingová riaditeľka Aj Ty v IT a zároveň slovenská ambasádorka Európskeho týždňa programovania.


Najpočetnejšie sa do CodeWeek-u v tomto roku zapojili inštitúcie zo stredného (131 aktivít) a východného (73 aktivít) Slovenska. Západ sa zapojil so 48 vzdelávacími aktivitami. “Tento pozoruhodný nárast len potvrdzuje záujem o inovatívne vzdelávanie na Slovensku. Učiteľom veľmi pomohli zjednodušené informácie, ako sa na CodeWeek registrovať, akú aktivitu vybrať a pomocné materiály, ktoré sme pre nich vytvorili a ušetrili im tak námahu aj čas. Všetky slovenské školy a organizácie, ktoré sa zapojili, tak prispeli k zviditeľneniu Slovenska na mape digitálnej Európy,” dodáva Lenka Hlinková, riaditeľka organizácie Ženský algoritmus.


„Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našich aktivít zapojili, a tým preukázali svoj aktívny prístup a záujem o digitálnu edukáciu. Osobitné poďakovanie patrí tým, ktorí zaregistrovali svoje aktivity so žiakmi v rámci, a tak prispeli k zvýšeniu počtu slovenských aktivít v tejto európskej iniciatíve,“ uzatvára predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.


Zdroj: Digitálna koalícia

Comentarios


bottom of page