top of page
  • Writer's pictureŽenský algoritmus

Ženský algoritmus spúšťa nový vzdelávací projekt zameraný na popularizáciu technológií medzi ženami

Updated: Apr 8

Technologický priemysel je dnes jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov na svete. Napriek tomu je v ňom zastúpenie žien stále nedostatočné. Organizácia Ženský Algoritmus prichádza s novým vzdelávacím projektom s názvom Skill-In, ktorý je zameraný na popularizáciu technológií a zvyšovanie digitálnych zručností, ktoré už vyžaduje 9 z 10 povolaní.


75% európskch firiem má ťažkosti nájsť dostatok zamestnancov s potrebnými technologickými zručnosťami a zároveň až jedna tretina zamestnaných nemá ani potrebné základy.. Ženy na Slovensku tvoria menej ako 15% IKT špecialistov a často podliehajú spoločenskému predsudku, že ženy nie sú technické typy. Cieľom občianskeho združenia Ženský algoritmus je pomôcť zvýšiť digitálne kompetencie žien a zlepšiť ich možnosti uplatnenia na trhu práce.


“Skill-In je komplexný vzdelávací program, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj žien v oblasti IT a technológií. Program je vystavaný hybridnou formou - prezenčné stretnutia v Košiciach sa striedajú s online prednáškami skúsených profesionálok/ov z odvetvia. Túto formu sme zvolili kvôli tomu, aby sa programu mohli zúčastniť ženy z celého Slovenska a za veľmi dôležitý aspekt považujeme pravidelnosť stretnutí. Chceme, aby si ženy na takéto vzdelávanie zvykli”, hovorí Zuzana Sotáková, programová manažérka organizácie Ženský algoritmus.


Program Skill-In je zameraný na dve hlavné oblasti


  • Digitálna gramotnosť: Program účastníčky počas šiestich mesiacov prevedie okruhmi ako webový a grafický dizajn, dátová analytika, základy programovania, agilné riadenie projektov, umelá inteligencia, digitálny marketing či cloudové nástroje. Účastníčky budú mať príležitosť získať informácie a rozvíjať svoje zručnosti v trendových oblastiach IT. Jedna prednáška bude rezervovaná na zdieľanie informácií z medzinárodnej technologickej konferencie Websummit 2023


  • Vytváranie komunity: Ženy budú mať možnosť budovať dôležité kontakty a vytvoriť podpornú komunitu technologicky nadšených žien, ktoré sa stretávajú pravidelne.


Kto by sa mal zapojiť?


Program Skill-In je určený pre všetky ženy. Cieľom projektu je popularizácia informačných technológií medzi ženami, ktoré sa chcú posúvať vpred nie len osobnostne, ale aj kariérne.

“Technológie hýbu svetom a ak ženy zostanú pozadu, prídeme o mnohé príležitosti a privilégiá, ktoré dnes považujeme za samozrejmé," dodáva Lenka Hlinková, riaditeľka organizácie.


Program štartujevo štvrtok 28. septembra úvodným stretnutím v košickom UVP Technicom.


Viac informácií o programe Skill-In, vrátane podrobností o registrácii, termínoch a obsahu, nájdete na oficiálnej webovej stránke programu: https://www.zenskyalgoritmus.sk/skill-in.


Comentários


bottom of page