top of page
  • Writer's pictureŽenský algoritmus

Ženský algoritmus spustil nový kurz na podporu diverzity a inklúzie pre podnikateľov

Updated: Apr 8

Organizácia Ženský algoritmus spustila koncom novembra 2023 inovatívny online kurz Inkluzívne podnikanie pre malých a stredných podnikateľov. Toto vzdelávanie je súčasťou iniciatívy organizácie na podporu diverzity a inklúzie v podnikateľskom prostredí.


Pozostáva z desiatich podrobne vypracovaných modulov, ktoré sa registrovaných účastníkom otvárajú automaticky po piatich dňoch, umožňujú flexibilný prístup k obsahu a dostatok času na hlbšie ponorenie sa do tém, či už prostredníctvom počítača alebo mobilu. Na tvorbe obsahu sa podielali štyri skúsené lektorky pre oblasť diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí, ktoré teóriu obohatili o cenné príklady zo slovenskej a zahraničnej praxe.


Potreba tohto vzdelávania vyplynula z čoraz výraznejšieho prepájania slovenskej ekonomiky so zahraničnou. Globálny trh je mimoriadne rozmanitý, Západná a Severná Európa je vo vnímaní rozmanitosti na pracovisku a prevencie diskriminácie oveľa rozvinutejšia. “Pre integráciu firiem na tento trh je nevyhnutné osvojiť si princípy inkluzívneho podnikania, a to nielen kvôli schopnosti prilákať si široké spektrum talentov, ale aj klientov, partnerov a pre maximalizáciu svojho inovačného potenciálu”, zdôvodnila význam vzdelávacieho kurzu riaditeľka organizácie Ženský algoritmus Lenka Hlinková, ktorá je aj odbornou garantkou projektu. Zamestnanci čoraz častejšie hľadajú pracovné prostredia, kde sa budú cítiť ohodnotení a rešpektovaní. Zákazníci zas uprednostňujú značky, ktoré odrážajú ich hodnoty a ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť.


Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť podnikateľom hlbší vhľad do významu a prínosov inkluzívnych firiem, ktoré sú dokázateľne profitabilnejšie a inovatívnejšie v porovnaní s konkurenciou. Účastníci sa zoznámia s kľúčovými aspektmi diverzity a inklúzie v kontexte slovenskej legislatívy aj medzinárodného trhu, nevedomými predsudkami a ich vplyvom na firemnú kultúru a výkon, ako aj s metodikami pre inkluzívny manažment zamestnancov. Kurz tiež poskytuje praktické návody na hodnotenie výkonnosti zamestnancov, meranie diverzity a inklúzie vo vlastnej organizácii a zdôrazňuje význam spoločenskej zodpovednosti firiem.


V pilotnej fáze je registrácia na kurz bezplatná. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú certifikát. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023. Táto iniciatíva predstavuje významný krok k posilneniu inklúzie a rozmanitosti na slovenskom podnikateľskom trhu a je neoceniteľným prínosom pre všetkých, ktorí sa odhodlali viesť svoje podniky moderne, eticky a zodpovedne.

Коментарі


bottom of page