top of page
  • Šárka Patkošová

Zuzana Čmelíková – Venujte sa tomu, čo vám dáva zmysel

Updated: Apr 8

Výnimočné ženy slovenského biznisu je rubrika, ktorá prináša inšpiratívne, motivujúce a hlavne jedinečné príbehy slovenských žien, ktoré sa nebáli vykročiť vlastnou cestou, aby mohli pomôcť druhým a zrealizovať tak svoju víziu.


Zuzka Čmelíková sa už takmer 20 rokov venuje firemnému vzdelávaniu so zameraním na rezilienciu, leadership a etiku. V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce. Kongruentné konanie (reálne žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami) vníma ako srdce reziliencie, ktoré uplatňuje nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Je mamou dvoch detí, Janíka a Emky.


Podnikanie, úspechy a životná cesta


Aká bola Vaša osobná cesta k reziliencii?

Som vďačná môjmu manželovi, že mi v roku 2013 predstavil koncept reziliencie a neustále ma povzbudzoval k tomu, aby som si v oblasti pozitívnej psychológie, z ktorej tento koncept vychádza, prehlbovala svoje poznatky. Som vďačná za to, že som mala možnosť nahliadnuť priamo do kuchyne, kde sa tento koncept „varil“, v University of Pennsylvania. Mojimi učiteľmi boli Martin Seligman, Karen Reivich, James Pawelski a Angela Duckworth. Nielen odborníci, ale aj vzácni ľudia.


Aký podnikateľský neúspech Vám neskôr pomohol k úspechu?

Mala som možnosť žiť a aj pracovať v zahraničí (Belgicko, USA). Tých neúspechov som si zažila určite viac ako úspechov. Dôležité je však nestratiť chuť ani po niekoľkonásobnom odmietnutí.


Ak veríte svojmu poslaniu, tak ho treba nasledovať. Svoju silu znásobíte tak, ak dokážete pri vašich aktivitách presahovať svoj vlastný záujem a pomáhate druhým ľuďom rásť.

Aká je úloha partnera vo Vašom úspechu? 

Veľká. Som vďačná za to, že môj partner je mi oporou a fandí mi v tom, čo robím. Cítim, že ma ľúbi a podporuje ma.


Aká je Vaša vízia do budúcna v rámci podnikania?

Milujem učenie a zdieľanie. Moja vízia je spájať a prepájať doslova nespojiteľné. Ľudí, kontexty, koncepty a dávať týmto prepojeniam zmysel cez praktickú užitočnosť. V antike mal Aristoteles na to krásne pomenovanie phronésis – praktická múdrosť, rozumnosť.


Mojou víziou je viesť univerzitu, kde hlavným odborom bude Etický leadership, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj reziliencia.


Osobné rituály a zvyky


Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň?

V mojom živote majú dôležité miesto ranné a večerné rutiny. Nazývam ich mikro-rezilientné návyky. Ráno vstávam skoro, väčšinou je to pred 5:00. Po prebudení sa venujem sebe, svojim rutinám. Konkrétne, dýchacie cvičenie, nadviažem na písanie svojej vďačnosti – pripomeniem si veci, ľudí a situácie, za ktoré som vo svojom živote vďačná. Pokračujem mentálnym tréningom a potom prejdem k fyzickému tréningu. Takýmto spôsobom štartujem svoj deň.


Už rok pracujem z domu, realizujem rozvojové stretnutia pre jednotlivcov, tímy, firmy i univerzity – zamestnancov aj študentov. Mojimi centrálnymi témami sú leadership, etika, reziliencia. Som vďačná za to, že môj život obohacuje moja rodina. Môj manžel, deti, ale aj rodičia. Večer sa venujem vždy sebavzdelávaniu. Knihy, kurzy. Jednoducho ma to tak baví.


Aké osobné zvyky Vám pomáhajú na ceste za úspechom?

Sú to moje mikro-rezilientné návyky, ktoré si osvojujem vedome v rámci 4 pilierov reziliencie: fyzickom, mentálnom, emocionálnom a hodnotovom.


Dôležitú úlohu v mojom živote zohráva vďačnosť, prítomnosť, pokora a láska.

Čo robíte, keď je toho na Vás priveľa?

Fyzicky pracujem. Mám to šťastie, že bývame v rodinnom dome a práca ma vie krásne vyventilovať – s drevom, v záhrade, ale aj šport – hlavne tenis, bicykel, plávanie. Tam vypínam. Ak na to nie je čas, úžasný relax je aj hra s deťmi a s našim psíkom Benym.


Aký nezvyčajný zvyk alebo vec zbožňujete?

Milujem, keď zaspávam spolu s našimi deťmi a cítim ich vôňu. Toto ma nikdy neomrzí.Celoživotné vzdelávanie a láska ku knihám


Čo robíte, aby ste sa kontinuálne vzdelávali a rástli (osobne aj pracovne)?

Ja sa stále učím! Každý deň. Od ľudí, zo situácií, z kurzov. Učenie ma veľmi baví. Mala som to obrovské šťastie v mojom živote stretnúť veľmi vzácnych múdrych ľudí. Učenie je pre mňa krása žitia a bytia. Dokonca si vediem aj taký ten zošit, kde si každý večer napíšem, čo som sa dnes zaujímavé naučila. Nemusí to byť z kníh. Môže to byť z reálnych stretnutí, interakcií, alebo z oblasti riešenia problémov.


Učiť sa môžeme všade, len tomu potrebujeme byť otvorení. Ak to dokážeme, začnú sa diať veci.

Ktorú investíciu v tejto oblasti považujete za kľúčovú?

Moja prvá cesta do USA – program Work and Travel USA. VŠETKY peniaze, ktoré som zarobila za celé leto, som investovala do nákupu kníh na University of Richmond a tak to celé s tým mojim leadershipom a rezilienciou začalo.


Colník sa na letisku vo Viedni divil, keď otvoril dva veľké kufre a tie boli plné kníh! Ako taký mních.

Mohli by ste v tejto súvislosti spomenúť pár kníh, ktoré Vás výrazne ovplyvnili?

Ethics, The Heart of Leadership – J. B. Ciulla

Working Life – J. B. Ciulla

Organizational Ethics and Good Life – E. Hartman

Raising Resilient Children – R. Brooks, S. Goldstein


Ale asi najviac práve kniha I Have Always Looked Up to Giraffes (H. Gouldthorpe, B. Gravitt). Hlavnou myšlienkou je, že ak chcem byť spokojná, musím si byť vedomá svojich hodnôt a mať guráž správať sa v súlade s nimi.


Zároveň som sa naučila, že najdôležitejšou vecou v živote je rozhodnúť sa pre to, čo je naozaj dôležité.


Ženy - líderky


Keby ste si mohli vybrať jednu osobnostnú črtu, ktorú by mala mať každá líderka, ktorá by to bola a prečo?

ĽUDSKOSŤ – „človečina“, skutočný záujem a schopnosť počúvať.


Stretávate sa pri Vašej pozícii s predsudkami voči ženám? Ak áno, s akými?

Viem, že v našej krajine je stále veľa predsudkov voči ženám, ktoré sa chcú realizovať aj v práci. Ja však robím to, čo ma baví a moja práca nech je mojou vizitkou. To platí doma, ako aj v práci. Ženy však treba podporiť v tom, že sa to dá a že majú na to plné právo. Nesmú pri tom pociťovať vinu!


Čo podľa Vás stojí slovenským ženám v ceste v tom, aby začali podnikať alebo siahali po vyšších manažérskych pozíciách?

Sú to práve tie predsudky, ale aj strach, či to všetko zvládnu.


Je dôležité mať dobrý tím. Doma aj v práci. Na tom musíme pracovať, pretože samé hlavou múr neprebijeme.

Akú osobnú radu by ste dali ženám na zvládnutie a súlad pracovných a rodinných povinností?

MUSÍTE si nájsť ČAS PRE SEBA! Dá sa to. Prehodnoťte si hlavne začiatok a koniec svojho dňa. Rána vedia mať obrovskú silu a to isté platí aj o večeroch. Ak budete vy dámy spokojné samé so sebou, urobíte spokojných aj ľudí okolo seba - doma aj v práci. Je to tvrdá práca na sebe a skratky tu nefungujú.


Aká žena Vás inšpiruje a prečo?

Sú to dve ženy. Moja stará mama a moja mamina. Obidve sú pre mňa veľkým vzorom. Vo všetkom.


Aký je najkrajší kompliment, aký ste kedy dostali?

Keď počujem od našich detí: „Mami, ľúbim Ťa. Si tá najlepšia maminka na svete.“


Aká je podľa Vás najväčšia výzva žien ďalšej generácie a akú radu by ste im dali? 


Venujte sa tomu čo vám dáva zmysel. Spoznajte svoje hodnoty a nasledujte svoje poslanie. Doprajte si čas na seba a odmeňujte sa, keď sa vám niečo podarí. Musíte sa mať rady!

Ak dokážete milovať seba (tak zdravo), tak dokážete milovať aj ľudí okolo seba, a aj činnosti, ktoré vykonávate.


Foto: archív Zuzky Čmelíkovej

Comments


bottom of page