top of page

Ženy v IT prieskum

Report
„Ženy v oblasti IKT" detailne skúma a vysvetľuje rolu žien v sektore informačných a komunikačných technológií na Slovensku,
s dôrazom na Košický kraj. 

15,8 %

špecialistov v IKT tvoria ženy

4,2 %

Slovákov pracuje

v IKT sektore

16 % 

je rozdiel v platoch mužov a žien v IKT

18 %

manažerských rolí v IKT obsadzujú ženy

Obsah

1. časť 

Ženy ako najväčší nevyužitý rezervoár.

2. časť

Zaostrené na 5 IKT pozícií.

3. časť

Prekážky, ktorým čelia ženy v IKT manažmente.

Projekt Women In Technology sa realizoval od júla do novembra 2021

za podpory Center for International Private Enterprise.

CIPE logo
bottom of page