top of page
 • Writer's pictureLenka Hlinkova

Dokedy budú ajťáčky jednorožcami?

Updated: Apr 8

Eurostat každoročne publikuje štatistiky zamestnanosti členských štátov. Jedna z nich je zameraná konkrétne na oblasť IKT (informačné a komunikačné technológie).


Najnovšie zverejnený report ukazuje varovný prst. Pomer žien v IT na Slovensku kontinuálne nerastie, a to aj vďaka tomu, že tu máme viacero rozbehnutých iniciatív na podporu žien v IT.


V roku 2021 tvorili ženy v IKT len 14,9 % všetkých pracovníkov, čo je oproti minulému roku takmer o jedno percento menej.


S vyše 28-percentným zastúpením dlhodobo vedie Bulharsko, o niečo menej (26 %) žien v IT má Rumunsko, Malta (25,7 %), Island (24 %) a Fínsko (23,9 %). Síce sme sa za posledné štyri roky začali približovať aspoň európskemu priemeru, v roku 2021 sme sa opäť prepadli nižšie.


Kam sa podeli naše ajťáčky?


Na Slovensku neklesol len pomer žien v IT. V roku 2021 sme zaznamenali veľký odliv ajťáčok, keďže ich z trhu ubudlo približne 400. A to aj napriek príchodu nových absolventiek technických fakúlt.


Metodológia Eurostatu pritom zohľadňuje všetky pozície, ktoré sa priamo podieľajú na vývoji či výrobe digitálnych produktov a služieb vrátane projektových manažérok a IT predajkýň. Do štatistiky sa nazapočítavajú marketérky, HR špecialistky ani administratívna sila.


Najvýraznejší rast žien v oblasti IT Slovensko zaznamenalo v roku 2019 a 2020, kedy sa do IT pridalo približne tritisíc žien ročne.


Na to, čo spôsobilo odliv žien z IT, zatiaľ odpoveď nepoznáme. Vzhľadom na priemerný vek pracovníkov v IT to ale nebude tým, že by odchádzali do dôchodku.


Mužov v IT naopak konzistentne pribúda:

 • v roku 2019 ich vstúpilo do IT vyše 11 tisíc,

 • v roku 2020 takmer 7 tisíc,

 • a v roku 2021 na Slovensku pracovalo o ďalších 4 600 ajťákov viac.

Nízky pomer žien v IT slovenskej ekonomike neprospieva. Odvetvie s najvyšším HDP (hrubým domácim produktom) a priemernou mzdou dvojnásobne vyššou ako je súčasná priemerná mzda v hospodárstve by potiahlo ekonomicky vpred nie len jednotlivcov, ale aj celé regióny.


Slovensko sa so svojim podielom pracovnej sily v IKT na úrovni 4,3 % už dlhodobo nachádza pod európskym priemerom.


Rebríčku krajín EÚ s najvyšším zastúpením IKT špecialistov vedú Švédsko (8 %), Fínsko (7,4 %), Luxembursko (6,7 %), Holandsko (6,7%) a Írsko (6,3 %). [Eurostat]


Uteká nám rozbehnutý vlak


Podľa ročenky najväčšieho slovenského pracovného portálu Profesia.sk bolo v roku 2021 publikovaných najviac pracovných ponúk práve z odvetvia Informačných technologií v Košickom a Bratislavskom kraji.


Pritom toto odvetvie patrí medzi tie s najnižším priemerným počtom reakcií na ponuku (priemer je päť).


IT bolo aj počas pandémie jedno z mála sektorov, ktoré rástli a aj po pandémií si drží prvú priečku v rebríčku odvetví, z ktorého pracovné ponuky nevyžadujú príchod na pracovisko.


Podľa Mária Lelovského, riaditeľa IT Asociácie Slovenska, v súčasnosti IT sektoru chýba až 15 tisíc pracovníkov. [Ročenka trhu práce, Profesia 2021].


Medzi IT pozície s najvyšším počtom ponúk v roku 2021 na portáli profesia.sk patria:

 • programátor

 • softvérový inžinier

 • IT konzultant

 • IT analytik

 • IT Špecialista podpory

 • správca informačného systému

 • systémový administrátor

 • IT Tester

 • databázový analytik

 • IT architekt

TIP: Prečítaj si, ako sa zorientovať v IT pozíciách


Napriek rastúcej osvete v oblasti inkluzívneho náboru zamestnancov na Slovensku je však väčšina týchto pozícií uvádzaná v mužskom rode, ktorý je síce generickým, ale podprahovo potenciálnym kandidátom a kandidátkam napovedá, koho firma medzi uchádzačmi očakáva.


Programátori a programátorky sa stali ohrozeným druhom:

 • Na Slovensku sa najčastejšie uplatnia so znalosťou jazykov Java, JavaScript, C#, .NET a Python.

 • IT pozície, na ktoré uchádzači reagujú najviac, sú napríklad Produktový manažér v IT, Servisný technik, IT projektový manažér, Webový dizajnér a Špecialista technickej podpory.

 • Naopak najmenej reakcií odchádza na ponuky pozícií DevOps Engineer, ABAP, Oracle , C# a .NET programátor. [IT Ročenka 2021, Nextech]V dôsledku nízkeho zastúpenia žien na technických pozíciách sú často ženy v práci zároveň jedinou ženou v miestnosti. Podľa najnovšieho prieskumu Women in the Workplace, ktorý už ôsmy rok publikuje spoločnosť McKinsey & Co. v spolupráci s LeanIn.org, je "jedinou ženou v miestnosti" až 32 % žien na technických a inžinierskych pozíciách.


Skutočnosť, že sú tak často jedinými, môže čiastočne vysvetľovať, prečo ženy v technických odboroch čelia častejším predsudkom. Pri ajťáčkach je vyššia pravdepodobnosť ako u žien v netechnických pozíciách, že ich úsudok a odbornosť sú spochybňované.


Report nesie podnadpis "We're in the midst of a 'Great Breakup'" (z angl. Sme uprostred "Veľkého rozchodu"). Americké manažérky totiž húfne opúšťajú zamestnania, kde sa necítia docenené, kde im nie je umožnená flexibilita, kde nemajú možnosť rásť a nepodporuje sa inklúzia.


Po pandémii si veľa ľudí uvedomilo, že zostávať pracovať v toxickom prostredí nemá zmysel. Podobný prieksum na Slovensku realizovaný nebol a preto sa možno len domnievať, že je to jedným z možných dôvodov odlivu slovenských žien z IT.


Tento prieskum, ktorého za zúčastnilo vyše 40 tisíc žien z 333 firiem potvrdil, že ich pohlavie zohralo úlohu v tom, že boli pri nábore zamestnancov odmietnuté, nezískali povýšenie alebo zvýšenie platu. Tieto trendy majú znepokojujúce dôsledky pre rodovú rovnosť.


Inžinierske a technické pozície patria aj v amerických podnikoch medzi

najrýchlejšie rastúcu a najlepšie platenú pracovnú príležitosť.


Ak ženy na týchto pozíciách majú každodenné negatívne skúsenosti a nevidia pre seba rovnakú cestu k postupu, ako vidieť u mužov, mohlo by to viesť k väčším rozdielom v zastúpení žien v IT a platovou medzerou medzi mužmi a ženami.


Podobne ako na Slovensku, aj Amerika zažíva odliv žien z IT odvetvia a ich pomer medzi IKT špecialistami od roku 2018 klesol o 2%.Na vstup do IT nikdy nebola lepšia príležitosť ako dnes. Ak sa nám nepodarí zbúrať stereotyp, že ženy a technológie k sebe nepatria, budeme mať naďalej rodičov, ktorí odrádzajú svoje dcéry od štúdia informatiky a posielajú ich na humanitné smery bez uplatnenia.


Stredoškoláčky budú naďalej obchádzať štúdium technického smeru ako jednu z možností. Ženy budú mať neustále obavy zo vzdelávania sa v technológiách, akoby išlo o jadrovú fyziku.


Firmy budú naďalej v strehu, keď príde na pohovor na IT pozíciu žena, a na preverenie jej schopností budú mať prísnejší pohľad ako u mužov.


Kolegovia sa k ženám v IT budú aj naďalej správať ako k jednorožcom - veľmi ojedinelým mýtickým stvoreniam, v ktoré vlastne málokto verí.


Viac žien v IT pribudne len vtedy, ak spoja sily všetci zainteresovaní - školy, učitelia, štát, samosprávy, firmy, neziskovky, rodičia, jednotlivci. Viac žien v IT znamená väčšiu prosperitu pre slovenské rodiny, firmy aj regióny. Budúcnosť Slovenska sú technológie.


Sledujte nás a naše aktivity a pomôžte nám meniť budúcnosť technológií na Slovensku. Prihláste sa k odberu nášho newslettra.

Comments


bottom of page