top of page
  • Writer's pictureŽenský algoritmus

Vzdelávacie projekty organizácie Ženský algoritmus aj naďalej úspešne posilňujú kariérny rast žien

Updated: Apr 8

Občianske združenie Ženský algoritmus úspešne ukončilo ďalšiu sériu vzdelávacích projektov zameraných na posilnenie kariérneho rastu žien. Inovatívne programy Back in Business a Ready To Lead Academy sa zameriavajú na podporu žien vo svojich osobných aj profesijných cieľoch nielen po čase strávenom na materskej dovolenke, ale aj v ich aktuálnom či budúcom zamestnaní.


Na Slovensku je stále až 16%-ný rozdiel medzi platmi mužov a žien, pričom európsky priemer je 14,8%. Čo sa týka matiek na rodičovskej dovolenke, čísla sú ešte horšie - podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) z júla 2021 sú mzdy matiek aj šesť rokov po pôrode o 33% nižšie, než keby deti nemali.


Cieľom organizácie je znížiť tieto priepastné rozdiely a prispieť k tomu, aby ženy rovným dielom formovali budúcnosť celej krajiny, aby boli v rovnakej miere zastúpené v líderských a manažérskych pozíciách a aby mali matky po rodičovskej dovolenke uľahčený a hladší návrat ku svojej kariére.


Back in Business 4 a 5


Program Back in Business je program určený pre ženy vracajúce sa do práce po rodičovskej dovolenke. Po úspešných troch kolách a zreflektovaní požiadaviek účastníčok nový hybridný prístup zahŕňal uverejňovanie videonahrávok a doplnkových materiálov na vzdelávacej platforme každý týždeň. Tento prístup umožnil väčšiu flexibilitu vďaka možnosti vypočuť si nahrávky kedykoľvek to účastníčkam vyhovovalo, čo bolo pre nich ako matky veľmi významné. Praktické online stretnutia každé dva týždne na platforme Zoom umožnili účastníčkam diskutovať o témach a zdieľať skúsenosti. Zo 69 žien zapojených do tohto projektu úspešne certifikát získalo 52, program dosiahol priemernú spokojnosť na úrovni 91,5%. Tieto kolá programu boli možné vďaka donorovi, spoločnosti Accenture prostredníctvom Nadačného fondu Accenture pri Nadácii Pontis.


“Program predčil moje očakávania. Inšpiroval ma ku zladeniu osobného a pracovného života a povzbudil k tomu, že zamestnávateľovi sama navrhnem skrátený úväzok, aj keď mi ponúkal iba plný. V septembri nastupujem na 75% úväzok (ako prvý človek v histórii firmy s 300 zamestnancami) a inšpirovala som aj ďalšie ženy.” (Ingrid, 30 rokov, 1 dieťa)


Ready to Lead Academy 3


Tretie kolo vzdelávacej akadémie pre začínajúce a ašpirujúce líderky pokračovalo taktiež v hybridnom modeli vzdelávania, kde mali účastníčky prístup k videonahrávkam a doplnkovým materiálom. Vzdelávanie bolo doplnené online stretnutiami na platforme Zoom a mentoringovými rozhovormi so skúsenými líderkami. Účastníčky okrem zlepšenia rôznych zručností, zvýšenia sebavedomia a motivácie sa ďalej vzdelávať, pozitívne ohodnotili aj príležitosť spoznať a diskutovať s inými ženami, ktoré sú v podobnej situácii. Z 25 účastníčok tohto projektu akadémiu úspešne absolvoval 20, pričom 17 z nich využilo možnosť mentoringu.


“Pred programom som mala tendenciu akceptovať to, čo prichádza zhora ako nemenné. Teraz cítim sebavedomie postaviť sa za seba a za svoje názory. Oceňujem stretnutie s mentorkou, vďaka ktorému som si potvrdila, že zmeny, ktoré som zaviedla do svojho pracovného života su správne." (Mária, 31 rokov)


V septembri organizácia spúšťa ďalšie kolá týchto vzdelávacích programov. Prihlasovanie do programov Ready to Lead aj Back in Business je otvorené, všetky informácie nájdete na webe Ženského algoritmu.

留言


bottom of page